Aydınlatma Beyanı

QNB Finansbank

DEGERLI MÜSTERIMIZ; KISISEL VERILERIN KORUNMASI KANUNU ILE ILGILI OLARAK SIZI BILGILENDIRMEK ISTERIZ

6698 sayili Kisisel Verilerin Korunmasi Kanunu ("KVKK") hükümleri geregi kimliginizi belirli veya belirlenebilir kilan her türlü bilgi, kisisel veri olarak tanimlanmistir.
Özel nitelikli kisisel veri ise KVKK’da irk, etnik köken, siyasi düsünce, felsefi inanç, dini, mezhebi veya diger inançlar, kilik ve kiyafet, dernek, vakif ya da sendika üyeligi, saglik, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler olarak tanimlanmaktadir.
QNB Finans Faktoring A.S. ("QNB Finansfaktoring") KVKK hükümleri uyarinca Veri Sorumlusu sifati ile, gerekmesi halinde özel nitelikli kisisel verileriniz de dahil olmak üzere, asagida yer verilen veri kategorilerinde kisisel verilerinizi yine asagida belirtilen kapsamda, anilan hukuki sebep ve amaçlarla isleyebilecektir.


Kisisel Veri Kategorisi Kisisel Verinin Içerigi
Kimlik verisi Ad soyad, Anne - baba adi, Anne kizlik soyadi, Dogum tarihi,
Dogum yeri, Medeni hali, Nüfus cüzdani seri sira no, TC kimlik no v.b.
Iletisim verisi Adres no, E-posta adresi, Iletisim adresi, Kayitli elektronik posta
adresi (KEP), Telefon no v.b.
Lokasyon verisi Bulundugu yerin konum bilgileri v.b.
Hukuki islem verisi Adli makamlarla yazismalardaki bilgiler,
Dava dosyasindaki bilgiler v.b.
Müsteri islem verisi Çagri merkezi kayitlari, Fatura, senet, çek bilgileri,
Gise dekontlarindaki bilgiler, Siparis bilgisi, Talep bilgisi v.b.
Fiziksel mekan güvenligi verisi Çalisan ve ziyaretçilerin giris çikis kayit bilgileri,
Kamera kayitlari v.b.
Islem güvenligi verisi IP adresi bilgileri, Internet sitesi giris çikis bilgileri,
Sifre ve parola bilgileri v.b.
Risk yönetimi verisi Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için islenen bilgiler v.b.
Finans verisi Bilanço bilgileri, Finansal performans bilgileri,
Kredi ve risk bilgileri, Malvarligi bilgileri v.b.
Mesleki deneyim verisi Diploma bilgileri, Gidilen kurslar,
Meslek içi egitim bilgileri, Sertifikalar, Transkript bilgileri v.b.
Pazarlama verisi Alisveris geçmisi bilgileri, Anket,
Çerez kayitlari, Kampanya çalismasiyla elde edilen bilgiler v.b.
Görsel ve isitsel kayitlara iliskin veriler Görsel ve Isitsel kayitlar v.b.
Saglik verileri Engellilik durumuna ait bilgiler, Kan grubu bilgisi,
Kisisel saglik bilgileri, Kullanilan cihaz ve protez bilgileri v.b.
Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine iliskin veriler Ceza mahkumiyetine iliskin bilgiler,
Güvenlik tedbirlerine iliskin bilgiler v.b.

"Kisisel Verilerinizin islenmesi"; bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanmasi, muhafaza edilmesi, degistirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açiklanmasi, aktarilmasi, devralinmasi, elde edilebilir hale getirilmesi, siniflandirilmasi ya da kullanilmasinin engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçeklestirilen her türlü islemi ifade etmektedir.
QNB Finansfaktoring olarak, öncelikle size kesintisiz olarak daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi amaçlariyla sunacagimiz faktoring ürün ve hizmetlerimiz için, yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, size bu kapsamda verecegimiz hizmetleri daha iyi sunabilmek amaçlari basta olmak üzere islenen verileriniz ile ayrica www.qnbff.com uzantili internet sitemiz üzerinden paylastiginiz yahut internet sitesi kullaniminiz nedeni ile çerezler* (Gizlilik ve Çerez Politikamiz ile ilgili detayli bilgi için gizlilik ve çerez politikasi adresini inceleyebilirsiniz) araciligi ile toplanan bilgileriniz her zaman güvenle saklanir ve yasal çerçeve disindaki 3. kisilere açiklanmaz. Sirketimizz ile paylastiginiz her türlü veriniz sir niteligindedir ve ifsa edilmez.
Kisisel verilerinizin faktoring islemleriniz için kullanilmasi, özel hayatinizin gizliligi ve temel hak ve özgürlüklerinizin korunmasi temel prensibimizdir.
QNB Finansfaktoring olarak kisisel verilerinizin güvenligine en üst düzeyde önem vererek, sizlere sundugumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kisisel verilerinizin güvenliginin ön planda oldugu bilinciyle faaliyetlerimize devam ettigimizi, verilerinizin bütünlügü ve güncelliginin korunmasi için en üst düzeyde önlemler aldigimizi ve dis hizmet aldigimiz ve/veya is ortakligi yaptigimiz tüm kuruluslarin bilgi güvenligi ve gizlilik standartlarimiza uygun hareket etmelerini sagladigimizi belirtmek isteriz.

Kisisel verilerinizin islenme amaçlari ve hukuki sebepleri:
QNB Finansfaktoring tarafindan;
*QNB Finansfaktoring’ konuya iliskin olarak ileteceginiz açik rizaya dayali olarak; faktoring hizmetlerinin en iyi sekilde sunulabilmesi ve müsteri memnuniyetinin saglanabilmesi için genel veya size özel kisisellestirilmis ürün ve hizmetlere iliskin tekliflerin hazirlanmasi, bu hizmetlere ve ürünlere yönelik tanitim, pazarlama, promosyon, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapilmasi amaçlari ile,
*Bir sözlesmenin kurulmasi veya ifasiyla dogrudan dogruya ilgili olmasi kaydiyla, sözlesmenin taraflarina ait kisisel verilerin islenmesinin gerekli olmasi hukuki sebebine dayali olarak; tarafinizla akdedilen Faktoring Sözlesmesi yahut basvurusunda bulundugunuz ürünlere ait sözlesmeleriniz olmak üzere, anilan sözlesme ve bunlarin eklerinin gereklerini yerine getirebilmek, size faktoring ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi amaçlari ile,
*QNB Finansfaktoring’in tabi oldugu ilgili mevzuatlardan dogan hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olmasi ve kanunlarda açikça öngörülmesi hukuki sebeplerine dayali olarak; müsterilerimizin kimlik tespit ve teyit islemlerinin yapilabilmesi, bilgi güvenligi süreçlerinin yürütülmesi, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, iç denetim/sorusturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliginin temini, hukuk islerinin takibi ve yürütülmesi, müsteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, saklama ve arsiv faaliyetlerinin yürütülmesi, talep/sikayetlerin takibi, ürün/hizmet satis ve satis sonrasi süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe islerinin yürütülmesi, risk izleme ve düzenleyici-denetleyici otoritelere karsi raporlama yükümlülügünün yerine getirilmesi, 6361 sayili Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Sirketleri Kanunu ve 5411 sayili Bankacilik Kanunu basta olmak üzere, faktoring faaliyeti kapsaminda QNB Finansfaktoring’in tabi oldugu tüm mevzuatlar geregi yükümlülüklerin yerine getirilmesi, faktoring faaliyetlerinin yürütülmesi, Sirketimizce sunulan veya talep edilen baskaca ürün ve hizmetlerin sunulmasi amaçlari ile,
*Ilgili kisinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydiyla, QNB Finansfaktoring’in mesru menfaatleri için veri islenmesinin zorunlu olmasi hukuki sebebine dayali olarak; faktoring islem taleplerinin degerlendirmeye alinmasi kapsaminda anilan gerçek kisi müsterinin ve/veya ticari müsterilerin sahip, ortak, yönetici ve gerçek faydalanicilarinin kredi geçmisi ve kredibilitesinin degerlendirilmesi, bu kapsamda risk yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi ve sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesi, çalisma alanlarinin fiziksel güvenliginin saglanmasi amaci ile subelerimizde ve genel müdürlük binamizda kamera görüntülerini kaydetmek, yerleskelerimize gerçeklestirilen ziyaretlere iliskin kayitlarinin takip edilmesi, bilgi güvenligi ile finansal güvenlik yönetimi ve acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amaçlari ile,
*Bir hakkin tesisi, kullanilmasi veya korunmasi için veri islemenin zorunlu olmasi hukuki sebebine dayali olarak; sikayet yönetimi ile tüm yasal takip ve dava süreçleri basta olmak üzere, adlî ve/veya idari otoriteler nezdindeki süreçlerin yönetilmesi amaçlariyla
kisisel verileriniz islenebilecektir.

Kisisel verilerinizin aktarilmasi:
QNB Finansfaktoring nezdindeki kisisel verileriniz güvenle saklanir ve yasal çerçeve disindaki 3. kisilere açiklanmaz. QNB Finansfaktoring, yukarida belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, 6361 sayili Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Sirketleri Kanunu, 5411 sayili Bankacilik Kanunu ile diger Kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kildigi/izin verdigi kisi, kurum ve/veya kuruluslara, 5411 sayili Bankacilik Kanunu 73. maddesinin 4. fikrasinda sayilan finansal kuruluslar ile BDDK, SPK, TCMB, GIB, SGK, MASAK, Hazine ve Maliye Bakanligi, Kredi Kayit Bürosu, Türkiye Bankalar Birligi Risk Merkezi, Merkezi Kayit Kurulusu A.S. gibi kisisel verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kisilerine, yargi mercilerine, otoritelere, ana hissedarimiz ve onun istiraklerine ve ana hissedarina, istiraklerimize; aracilik/acentelik sifatiyla faaliyet yürütülen sirketlere, faktoring faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet alinan üçüncü taraflara, isbirligi yaptigimiz, program ortagi kurum, kurulus, yurt içi/yurt disi bankalar/faktoring sirketleri, fonlar, isbirligi yapilan kuruluslara, hizmet/destek/danismanlik alinan ya da proje/program/finansman ortagi olunan yurt içi/yurt disi/uluslararasi kuruluslar ile bagimsiz denetim ve dis hizmet alinan kuruluslara hukuki zorunluluklar nedeniyle ancak yasal sinirlamalar çerçevesinde aktarabilmektedir.

Kisisel verilerinizin toplanma yöntemleri:
Kisisel verileriniz, sözlü, yazili veya elektronik ortamda olmak kaydiyla tamamen veya kismen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayit sisteminin parçasi olarak otomatik olmayan yollarla; 6361 sayili Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Sirketleri Kanunu, 5411 sayili Bankacilik Kanunu ve tabi oldugumuz ilgili diger mevzuatlar uyarinca, Sirketimizle hukuki iliskinizin kurulmasi aninda ve/veya bu hukuki iliski devami süresince onay ve/veya imzanizla tanzim edilen faktoring islemlerine iliskin tüm sözlesmeler/bilgilendirme formlari ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzaniz ile yapacaginiz bildirimlerle, veya tarafimiza göndereceginiz SMS/e-posta, yahut internet sitemizin kullanimi nedeni ile çerezler araciligi ile, Genel Müdürlük, Bölge, Sube, Internet Sitemiz, Mobil Uygulamamiz gibi kanallar ile, hukuken gerekmesi halinde ve onayiniz dahilinde yetkili kurum ve kuruluslarin veri tabanlari üzerinden (Kimlik Paylasim Sistemi, Türkiye Bankalar Birligi Risk Merkezi, MERNIS, KKB, GIB vb.), yüz yüze ya da uzaktan iletisim araçlari ile mesafeli olarak yapilan müsteri ziyaretleri, ticaret ve esnaf odalari ile benzeri birlik ve dernekler araciligiyla, yurt içi/yurt disi istiraklerimiz, isbirligi yaptigimiz program ortagi kurum ve kuruluslar, resmi kurumlar, yurtiçi/yurtdisi bankalar/faktoring sirketleri ve diger 3. kisiler de dahil olmak üzere QNB Finansfaktoring disindan da elde edilebilecek sekilde çesitli yöntemlerle toplanmaktadir.

Kanun"un 11. maddesi uyarinca haklariniz:
QNB Finansfaktoring"e basvurmak suretiyle kisisel verilerinizin; I) islenip islenmedigini ögrenme, II) islenmisse bilgi talep etme, III) islenme amacini ve amacina uygun kullanilip kullanilmadigini ögrenme, IV) yurt içinde/yurt disinda aktarildigi 3. kisileri bilme, V) eksik/yanlis islenmisse düzeltilmesini isteme, VI) KVKK"nin 7. maddesinde öngörülen sartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, VII) aktarildigi 3. kisilere yukarida sayilan (V) ve (VI) bentleri uyarinca yapilan islemlerin bildirilmesini isteme, VIII) münhasiran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çikmasina itiraz etme, IX) kanuna aykiri olarak islenmesi sebebiyle zarara ugramaniz hâlinde zararin giderilmesini talep etme hakkina sahipsiniz.

Kanun kapsaminda basvuru yapabileceginiz veri sorumlusu:
Kisisel veri sahibi/ilgili kisi olarak, Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklari kapsaminda taleplerinizi,

*Yazili olarak kimliginizi tevsik edici belgeler ile (kimlik karti, sürücü belgesi vb.) sahsen basvuru yapmak sureti ile Sirketimize teslim edebilir,
*Güvenli elektronik imza ya da daha önce bildirilen ve Sirketimiz sisteminde kayitli bulunan elektronik posta adresi araciligi ile
**Sirketimiz KEP adresine (qnbfinansfaktoring@hs05.kep.tr)
**kvkk_bilgi@qnbff.com e-posta adresine
iletebilirsiniz.

Basvurularda;
*Kisisel veri sahibinin/ilgili kisinin adi, soyadi ve basvuru yazili ise imzasi,
*Türkiye Cumhuriyeti vatandaslari için T.C. kimlik numarasi, yabancilar için uyrugu, pasaport numarasi veya varsa kimlik numarasi,
*Tebligata esas yerlesim yeri veya is yeri adresi,
*Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarasi,
*Talep konusu

belirtilmeli, konuya iliskin bilgi ve belgeler basvuruya eklenmelidir. Basvurular Sirketimiz tarafindan yapilacak olan kimlik dogrulamasini takiben kabul edilmekte olup, yasal süreler içerisinde yazili olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.
Yazili basvurularda, evrakin Sirketimize teblig edildigi tarih, basvuru tarihidir.
Diger yöntemlerle yapilan basvurularda; basvurunun Sirketimize ulastigi tarih, basvuru tarihidir.

Veri Sorumlusu Bilgileri:
Ticaret Sicil No: 701192 Mersis No: 0388-0617-3950-0022 Ticaret Unvani: QNB Finans Faktoring A.S. Merkez Adresi: Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binasi, No: 215, Kat: 21 Sisli/Istanbul Internet sitesi: www.qnbff.com Tel: 0212 371 38 00 Faks: 0212 371 38 99