Bizi Tanıyın
İŞ ORTAĞI
Dijital Köprü

Şirketinizi geleceğe taşıyan yenilikçi çözümler QNB Finansbank Dijital Köprü’de!

Detaylı Bilgi
Faktoring Hakkında
İŞ ORTAĞI
Dijital Köprü

Şirketinizi geleceğe taşıyan yenilikçi çözümler QNB Finansbank Dijital Köprü’de!

Detaylı Bilgi
Hizmetlerimiz
İŞ ORTAĞI
Dijital Köprü

Şirketinizi geleceğe taşıyan yenilikçi çözümler QNB Finansbank Dijital Köprü’de!

Detaylı Bilgi

Faktoring alanında merak edilen tüm terimleri bulacağınız faktoring terimleri sözlüğü QNB Finansfaktoring farkıyla yayında. Öğrenmek istediğiniz faktoring terimini menüde seçmeniz yeterli olacaktır.

Faktoring Terimler Sözlüğü

Aciz

Vade tarihinde borçlunun borcunu ödeyememesi durumu.

Alacak

Müşterinin (satıcının) sattığı malın veya verdiği hizmetin bedeli.

Alacak Bildirim Formu

Müşterinin (satıcı firmanın) faktoring sözleşmesi kapsamında temlik alınmış alacaklarına yönelik faturalarının bildirimi amacıyla alınan belge.

Alıcı

Müşterinin (satıcı firmanın) ürün veya hizmet karşılığı düzenlediği faturaları ödemekle yükümlü olan taraf.

Azami Faktoring Hacmi

Temlik alınacak fatura tutarlarının toplam işlem hacmi.

Bildirimli Faktoring

Müşterinin (satıcı firmanın) vadeli alacaklarını faktoring şirketine devrettiğinin alıcı firmaya yazılı olarak bildirildiği faktoring şeklidir. Alıcıdan teyit yazısı talep edilir, alıcı fatura bedellerini faktoring şirketine öder.

Bildirimsiz Faktoring

Müşterinin (satıcı firmanın) vadeli alacaklarını faktoring şirketine devrettiği alıcı firmaya bildirilmez. Satıcı firma fatura bedellerini alıcıdan kendisi tahsil eder.

Borçlu

Müşterinin (satıcı firmanın) ürün veya hizmet karşılığı düzenlediği faturaları ödemekle yükümlü olan taraf.

Faktoring Komisyon

Faktoring işlemi sırasında temlik alınan faturalar üzerinden verilen hizmet karşılığında alınan komisyon.

Faktör

Vadeli alacakları temlik almak suretiyle finansman, tahsilat ve garanti hizmetleri veren faktoring şirketi.

Garanti Tahtında Ödeme

Borçlunun iflas veya aciz durumuna düşmesi sonucunda faktoring şirketi tarafından temlik alınan alacağın satıcı firmaya ödenmesi.

Gayri Kabil-i Rücu Faktoring

Alacağın ödenmeme riskinin faktoring şirketi tarafından üstlenildiği faktoring işlemi.

Geri Temlik

Temlik alınmış olan alacakların çeşitli nedenlerle tahsilatının mümkün olmadığı durumda faturaların satıcıya iadesi işlemi.

İflas

Borçlu firmanın borçlarını ödeyemeyecek durumda olduğunun mahkeme kararı ile belgelenmesi.

İhtilaf

Faturaya konu mallarda çıkabilecek her türlü kusur ve ayıp durumunda yapılan itiraz.

Kabil-i Rücu Faktoring

Temlik alınan alacağa finansman hizmetinin sunulduğu ancak ödenmeme riskinin üstlenilmediği faktoring işlemi.

Müşteri

Faktoring sözleşmesi kapsamında faktoring hizmetinden yararlanan satıcı.

Ortalama Vade

Faktoringe konu faturaların ortalama tahsilat süresi.

Ön Ödeme

Alacağın vadesi gelmeden önce müşteriye (satıcıya) yapılabilecek ödeme.

Peşin İskonto

Temlik alınan vadeli alacağa ilişkin faktoring ücreti, komisyon ve diğer masrafların hesaplandığı ve müşteriye yapılacak ön ödeme gününde tüm giderlerin tahakkuk ettirildiği faktoring işlemi.

Pug Ödemesi

Temlik alınan alacağın borçlusunun aczi veya iflası halinde faktoring şirketinin satıcıya yaptığı ödeme.

Reklamasyon

Mal ve hizmette çıkabilecek ticari ve hukuki ayıplar, itirazlar, ihtilaflar, fiziki kusurlar.

Satıcı Bilgi Formu

Müşterinin (satıcının) sattığı mal veya sunduğu hizmetlerin tutar ve koşullarını belirten belge.

Spot İşlemler

Faktoring komisyonu sabit tutulur ve temlik alınan alacağın vadesinde tahsil edilir.

Temlik

Müşterinin (satıcının) faturadan doğan alacağını faktoring şirketine devretmesi.

Vade

Borçlu olan kişi ya da kuruma borcunu ödemesi için verilen süre.

Yurtiçi Faktoring

Müşteri (satıcı) ve borçlu (alıcının) aynı ülkede olduğu faktoring işlemi.

İthalat Faktoring

Yabancı ülkedeki muhabir faktor için kendi ülkesindeki borçlulardan tahsilat yapan faktor.

İhracat Faktoring

Müşterisinin ihracatına doğrudan veya karşı ülkedeki muhabirini kullanarak hizmet veren faktor.

İhracat Faktoringi

Müşterinin (satıcının) yurtiçinde, borçlunun (alıcının) yurtdışında olması durumunda yapılan faktoring işlemi.