Bizi Tanıyın
İŞ ORTAĞI
Dijital Köprü

Şirketinizi geleceğe taşıyan yenilikçi çözümler QNB Finansbank Dijital Köprü’de!

Detaylı Bilgi
Faktoring Hakkında
İŞ ORTAĞI
Dijital Köprü

Şirketinizi geleceğe taşıyan yenilikçi çözümler QNB Finansbank Dijital Köprü’de!

Detaylı Bilgi
Hizmetlerimiz
İŞ ORTAĞI
Dijital Köprü

Şirketinizi geleceğe taşıyan yenilikçi çözümler QNB Finansbank Dijital Köprü’de!

Detaylı Bilgi

Faktoring Nedir?

Faktoring, faturalı ve çekli mal veya hizmet satışlarında bulunan firmaların bu satışlarından doğan veya doğacak olan vadeli alacakların temlik alınarak satıcı firmaya temelde üç ayrı hizmetin; garanti, alacak yönetimi ve finansman sunulduğu bir finansman yöntemidir. Faktoring işlemi, ticari borçlular, faktoring şirketi, ve mal veya hizmet satışlarında bulunan ticari işletmeler arasında gerçekleştirilmektedir.

Daha basit anlamda, faktoring işlemi işletmenize hızlı nakit akışı sağlayarak sürdürülebilir bilanço yapısını destekler. Faktoring ile satışlarınızı nakde dönüştürerek işletmenizin daha sağlıklı büyümesini gerçekleştirebilirsiniz.

Faktoring İşleminin Tarafları Kimlerdir?

Faktor: Alacakları temlik yolu ile devir alan finans kurumudur.
Satıcı Firma: Mal veya hizmet satarak alacaklı duruma gelen firmadır.
Borçlu Firma: Mal veya hizmet satın alarak borçlu duruma gelen firmadır.

Faktoringin Avantajları Nelerdir?

 • Dış kaynak ihtiyacı olmadan öz kaynağınız ile fonlanma imkanı sağlar.
 • İşletme sermayenizi optimize eder.
 • İşletmenizin büyüklüğünden bağımsız olarak, vadeli alacaklarınızı kısa zamanda nakde dönüştürür.
 • Mevsimsel değişikliler ile etkilenen bilanço yapınızı likit tutma imkanı sağlar.
 • Takip ve tahsilat hizmetlerinin faktoring şirketi tarafından yapılması ile zaman ve gider tasarrufu sağlanır.
 • Hammaddenin peşin alınması ile oluşacak maliyetlerin azalması sağlanır. Böylece üretim verimliliği ve karlılık artar.
 • Gücü ve kredibilitesi hakkında güncel ve güvenilir istihbarat bilgilerine sahip olarak tahsilat riskinizi azaltıp kaliteli müşteri portföyü elde edersiniz.
 • Alıcının mali gücü ve kredibilitesi hakkında güncel ve güvenilir istihbarat bilgilerine sahip olarak tahsilat riskinizi azaltıp kaliteli müşteri portföyü elde edersiniz.
 • Zaman her şeyden önemlidir. Faktoring hizmetleri ile vade beklemeden işlerinizin her zaman yolunda gitmesini sağlayabilirsiniz. Müşteri güvenilirlik araştırması, tahsilat takibi ve kredilerle ilgi tüm prosedürler faktoring şirketi tarafından sağlanır. Zamandan tasarruf ederek geleceğe dönük iş planları yapabilir, rakiplerinize karşı avantaj sağlayabilirsiniz.
 • İşletmeler yurtdışı pazarında alıcı riskini faktore devrederek pazarlarını genişletebilirler.
 • İhracat işlemlerinde ödeme temerrütlerine karşı kapsamlı güvenlik sağlar.
 • Alıcı ve satıcı arasında oluşabilecek iletişim sorunu ortadan kalkar. Çıkabilecek sorunlar alıcı ve satıcının bulunduğu ülkenin dili ile kendi ülkesindeki faktor tarafından çözüme götürülür.

Faktoringin Kobilere Özel Çözümler Nelerdir?

 • Şirketimiz, TSKB ‘dan Dünya Bankası kaynaklı ‘’Kobi Geliştirme ve İhracat Destek Kredisi’’ alarak Türkiye’de ihracatçı kobilere kredi kullandıran ilk faktoring şirketlerinden biri olmuştur.
 • QNB Finansfaktoring olarak tüm gücümüzle kobilerin yanında olmayı sürdüreceğiz. Kalıcı, sürdürülebilir büyüme yakalamak isteyen Kobilere; kolay erişilebilir, hızlı ve zamanında fon kaynağı yaratarak mali sektörden daha fazla pay almasının önünü açıyoruz; kesintisiz enerji ve kesintisiz nakit akış fırsatı için finansal danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Yaygın şube ağımıza eklediğimiz dijital kanallarımız ile vadeli alacaklarınızı en hızlı nakde dönüştürmedeki etkili çözüm ortağınız Qnb Finansfaktoring olarak;

 • Finansman hizmeti ile işletme sermayenize destek oluyoruz.
 • Kobi’lerin finansmana ulaşmasının yanında alacaklarını garanti altına alarak tahsilat operasyonu maliyeti ve zamanından kurtulmalarını sağlıyoruz.
 • Peşin ham madde ve mamul alımlarında iskonto imkanı sağlanır.
 • Güçlü piyasa istihbaratı sayesinde Kobi’lerin risklerini minimum seviyeye indiriyoruz.
 • Tedarik finansmanı ürünümüz aracılığı ile ödeme aracı ihtiyacı olmadan fatura temliği ile vadeli alacaklarınızı hızlıca nakde çeviriyoruz.
 • KOBİ’ler, işletme sermayesi temini için başka teminatlar yaratmadan ve banka kredisi ihtiyacı olmaksızın alacaklarına karşılık kendini finanse edebilmektedir.

Vade beklemeden ticari alacaklarınızı nakde çevirin, üretime ara vermeden devam etmek için şimdi başvurun.

Faktoring Nasıl Yapılır?

Yurtiçi faktoringde, faktoring hizmetinden faydalanmak isteyen satıcı firma mal ve hizmetlerinden doğan veya doğacak olan faturalı alacaklarını faktoring firmasına devreder. Faktoring firması gerekli incelemeleri gerçekleştirdikten sonra satıcıya teklifini yapar. Bu teklifte vereceği hizmetleri, alacağı komisyonu ve ücretleri belirtir.

Faktoring şirketi ve satıcı firma arasında faktoring sözleşmesi imzalandıktan sonra satıcı firma alacaklarını teşvik eden evrakların bir kopyasını faktoring şirketine gönderir. Faktoring firması satıcı firmaya ön ödeme yapar. Sözleşmedeki vade tarihi geldiğinde alıcıdan fatura bedeli tahsil edilir ve satıcıya kalan ödeme yapılır.

Yurtiçinde veya uluslararası faturalı ticaret yapmakta olan tüm firmalar herhangi bir bilanço büyüklüğü veya ciro kriteri olmaksızın faktoring hizmetimizden faydalanabilir. İşlerini büyütmek isteyen ve sürdürülebilir nakit akışı yaratmak isteyen bütün işletmeler dijital kanallarımız ve şube ağımız aracılığı ile bize ulaşabilirler.

Faktoring Hizmet Türleri Nelerdir?

Alacak Yönetimi

Faktoring, alıcı firmaların borcu ödeyememe riskini üstlenerek satıcı firmanın vadeli satışından ortaya çıkan, alacakları garanti altına alır. Böylece faktoring şirketi işletmelerin ticari riskini azaltır.

Tahsilat

Faktoring şirketi, satıcı firmaların alacaklarını üstlenerek, onların sürdürülebilir ve güvenli bir şekilde büyümelerini sağlar. Firmalar bu fonksiyon sayesinde birçok avantaj elde ederler. En önemli kazançlarından biri de zamandır. Zamandan tasarruf eden firmalar daha fazla kaynak imkanı ve iş faaliyetlerine daha fazla ayıracak zaman bulurlar. Tahsilat işlemleri faktoring firması tarafından gerçekleştirilir.

Finansman

Satıcı firmalar devrettikleri vadeli alacaklarının, vadeleri gelmeden önce belli bir yüzdesini ön ödeme olarak kullanabilirler. Bu sayede alacakların nakde dönüşmesi hız kazanarak işletmenin büyümesi için gerekli olan nakit, dış kaynağa gerek olmadan sağlanmış olur. Faktoring hizmetleri işletmelere sermaye sağlayarak onların ticari güçlerini arttırmaktadır.

Faktoring Çeşitleri Nelerdir?

Faktoring hizmeti temel olarak 2 gruba ayrılır;

Yurtiçi Faktoring

Ülke içerisindeki alıcı ve satıcı firma arasında doğmuş veya doğacak ticaret hacmine istinaden yapılan faktoring işlemidir. Satıcı firmanın mal ve hizmetten kaynaklanan faturalı vadeli alacaklarını garanti altına alan finansman hizmetidir.

Yurtiçi Faktoringin Ödeme Türleri

Peşin İskonto

Vadesi belli faturalı alacakların ortalama vade süresine göre faiz ve komisyon ücreti belirlenip, firmaya işlem anında ödeme yapılmasıdır.

Spot işlem

 • Belirlenen bir vadeye sabit faktoring faizi ve komisyon ücreti ile kullandırılan ön ödeme işlemidir.
 • Temlik alınan tutarın belli bir yüzdesi firmaya finansman olarak kullandırılır.
 • Anapara, faiz ve ücretler vade sonunda tahsil edilir.
 • Anaparadan tahsilatlar düşülür.
 • Vade sürelerine göre faturalar kesilir.

Değişken Faizli İşlem

 • Belirlenen alacak vadesine değişken faktoring faizi ve komisyon uygulanır.
 • Piyasa şartlarına göre faiz ücreti belirlenir.
 • Anapara bakiyesinden tahsilatlar düşülür.
 • Müşterinin istediği tarihte işlem kapatılır.

Yurtdışı Faktoring Nedir?

İhracat faktoringi, yurtdışına yapılan mal ve hizmet satışlarından doğmuş ve doğacak olan alacakların aracı bir finansal kuruluşa temlik edilmesi karşılığı garanti, alacağın takibi, yönetimi ve tahsili yolu ile sağlanan bir finansman ve sigorta yöntemidir.

Genel açıklamasını yaptığımız ihracat faktoringi ile neler yapabiliriz?

Alacaklarınızın bir garantisi olmasını istemez misiniz? İhracat faktoringi, yurtdışına yapılan satışlardan doğmuş alacakların garanti altına alınması, tahsilatların takibi ve ihracatçı firmanın ihtiyacı doğrultusunda sunulan finansman hizmetidir. Daha basit anlamıyla ihracat faktoringi, açık hesap vadeli ihracatlara garanti, tahsilat ve istenmesi halinde finansman hizmetlerinin ayrı ayrı veya bir bütün olarak sunulması işlemidir.

İhracat Faktoringi Kapsamında Verilen Hizmetler Nelerdir?

Garanti Hizmeti

Yurtdışında alıcının talebini değerlendirmeye almadan önce o firma hakkında finansal verilere ulaşarak piyasadaki konum ve itibarı hakkında bilgi edinerek bu pazara risk almadan girebilmeyi gerçekleştirmiş olursunuz.

Alacak Yönetimi ve Tahsilat Hizmeti İle

Alacak ve tahsilatlarınızı yöneterek zaman ve giderlerden tasarruf etmenizi sağlayarak uluslararası satışlarda büyük alıcı firmalara karşı korunursunuz.

Finansman İmkanı

Finansman desteği ile mevcut ve yeni pazarda rekabet avantajları yakalayabilirsiniz.

Yurtdışı Faktoring Avantajları Nelerdir?

İhracat Faktoringinin İhracatçıya Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

 • Güvenilir istihbarat bilgileri sayesinde alıcının mali gücü ve piyasadaki kredibilitesi hakkında güncel bilgiye sahip olur.
 • Yeni pazarlara risksiz girebilme imkanına kavuşur.
 • Mevcut pazarlarda rekabet gücü artar.
 • Nakit akışını verimli bir şekilde düzenlerken, daha çok satış yapma olanağını sağlar.
 • Gayrikabili rücu (geri dönülemez) işlemler çerçevesinde kullanılan finansman firma bilançosuna kredi olarak yansımaz, likit bir bilanço yapısı oluşur.
 • Alacak ve tahsilat yönetiminden doğan iş yükü ve maliyet azalır.
 • Büyük ve güçlü alıcılara yaptığı satışlarda insiyatif sahibi ve güçlü olur.

Faktoringin İhracattaki Rolü Nedir?

İhracat faktoringi işlemlerinde satıcı, alıcı, ihracat faktoring şirketi ve ithalat faktoring şirketi (muhabir faktör) olarak dört taraf bulunmaktadır. Satıcı yurtdışında mal satmak istediği alıcılarla ilgili bilgileri ihracat faktoring şirketi ile paylaşarak alıcı için istihbarat talebinde bulunur. İhracat faktoring şirketi yurt dışındaki muhabir faktörlere bilgileri iletir, ve alıcı firmalar için limit talebinde bulunur. Alıcı limiti onaylandığında ihracat faktoring şirketi bunu satıcı firmaya bildirir ve muhabirden aldığı garanti doğrultusunda alıcı firmaların ödememe riskini üstlenir. Satıcı firma ile ihracat faktoring şirketi arasında faktoring sözleşmesi imzalanması ve ihracat faktoring işlemlerini kabul ettiğine dair alıcı teyidinin alınmasını takiben temlik işlemleri başlayabilir. Satıcı firma alıcı firmalara göndereceği mallara istianden kesmiş olduğu faturaları ve ihracatın gerçekleştiğine dair belgeleri temlik bildirim formu ile birlikte ihracat faktoring şirketine temlik eder. Temlik işlemini takiben yapılan kontroller sonrası ihracat faktoring şirketi satıcının talebi doğrultusunda fatura tutarının belirli bir kısmını alacağın döviz cinsinden ön ödeme olarak kullandırabilir. Fatura vadesi geldiğinde alıcı fatura bedelini muhabire faktör hesaplarına öder, muhabir faktör ise hesaplarına ödenen tutarı ihracat faktoring şirketine iletir. İhracat faktoring şirketi tahsilatın gerçekleşmesini takiben, satıcı ile yaptığı anlaşmaya istinaden oluşan komisyon ve masraf tutarlarını düştükten sonra kalan bakiyeyi satıcıya öder.

Gayrikabili rücu işlemlerde; alıcının iflas etmesi, acze düşmesi vb nedenler ile fatura bedelini ödeyememesi ve söz konusu fatura için alıcı tarafından bildirilen bir ihtilaf bulunmaması durumunda, fatura vadesinden sonraki 90. günde, uluslararası faktoring kuralları kapsamında ihracat faktoring şirketi fatura bedelini muhabir faktörden tahsil edip, satıcıya öder.

Garanti Açısıdan Kaça Ayrılır?

Geri Dönülebilir (Kabil-i Rücu) Faktoring
Risklerin satıcıda kaldığı faktoring türüdür. Faktoring firması sadece tahsilat hizmetlerine aracılık ederler.

Geri Dönülemez (Gayri Kabil-i Rücu) Faktoring
Faktoring firması tarafından risklerin üstlenildiği durumdur. Alıcı taraf ödeme yapmazsa risk, alıcı firmaya rucü edilemez. Satıcı firma tahsilatını faktoring firmasından gerçekleştirmektedir.