Bizi Tanıyın
İŞ ORTAĞI
Dijital Köprü

Şirketinizi geleceğe taşıyan yenilikçi çözümler QNB Finansbank Dijital Köprü’de!

Detaylı Bilgi
Faktoring Hakkında
İŞ ORTAĞI
Dijital Köprü

Şirketinizi geleceğe taşıyan yenilikçi çözümler QNB Finansbank Dijital Köprü’de!

Detaylı Bilgi
Hizmetlerimiz
İŞ ORTAĞI
Dijital Köprü

Şirketinizi geleceğe taşıyan yenilikçi çözümler QNB Finansbank Dijital Köprü’de!

Detaylı Bilgi

Yurtdışı Faktoring Nedir?

Yabancısı olduğunuz bir ülkede ticaret yapmanızı kolaylaştıracak bir çözüm ortağına ne dersiniz? İhracat faktoringi, İhracatçının mal mukabili ve açık hesap vadeli alacaklarını devir alarak ihracatçı firmaya istihbarat, garanti, tahsilat ve finansman hizmetlerinden en az birinin yada tamamının sağlandığı eksiksiz bir finansman çözümüdür.

Nasıl Çalışır? / Yurtdışı Faktoringin İşleyişi

İhracat faktoring hizmetleri iki kategori özelinde Muhabirli (İki Faktörlü) ve Direkt (Tek Faktörlü) seçenekleri ile sağlanmaktadır. Uluslararası faktoring işlemlerinde garanti ve tahsilat hizmetlerimizi yaygın muhabir ağımızı kullanarak vermekteyiz.

Muhabirli (İki Faktörlü) ihracat faktoringi sistemi;

 • Alıcı, satıcıya(ihracatçıya) siparişi iletir.
 • Satıcı (ihracatçı), alıcı ve satıcı firma bilgilerini QNB Finansfaktoring ihracat birimine gönderir.
 • QNB Finansfaktoring, alıcının ülkesindeki muhabir faktoring şirketine bilgileri iletir.
 • Muhabir faktoring şirketi tahsis ettiği alıcı limitini QNB Finansfaktoring’e bildirir.
 • QNB Finansfaktoring limit ve işlem şartlarını satıcı(ihracatçı) firmaya bildirir.
 • Satıcı firma ve QNB Finansfaktoring arasında faktoring sözleşmesi imzalanır.
 • Yükleme sonrası, fatura yükleme evrakları ile birlikte QNB Finansfaktoring ihracat departmanına gönderilir. Fatura temliki gerçekleşir.
 • Evrakların eksiksiz olması durumunda satıcı(ihracatçı) firmaya ön ödeme yapılır.
 • Alıcı, vadesi geldiğinde fatura tutarını muhabir hesaplarına, muhabir de tutarı QNB Finansfaktoring hesaplarına gönderir. Fatura tahsilatı gerçekleştirir.

** Muhabirden gelen tahsilattan, ön ödeme tutarı ve masraflar düşülerek bakiye ödeme satıcı(ihracatçı) firmaya yapılır. İhracatçının finansman hizmetinden yararlanmadığı durumda, alıcıdan tahsilat yapıldıktan sonra, tahsilat tutarı üzerinden, sadece masraflar düşüldükten sonra satıcı(ihracatçı) hesaplarına kalan tutar transfer edilir.

Direkt (Tek Faktorlü)

Muhabir garantisi olmadan yapılan yurtdışı faktoring işlemidir. QNB Finansfaktoring’in, kredibilitesi yüksek ihracatçı firmalar için tesis ettiği finansman limiti çerçevesinde temlik aldığı ihracat faturalarına istinaden ihracatçıya ön ödeme verdiği işlemlerdir. Yurtdışındaki alıcının bu işlemden haberi olmaz. İşlemin vadesi geldiğinde kredinin kapatılması ihracatçı firmanın sorumluluğundadır.

Verilen hizmet açısından uluslararası faktoring türleri;

 • Gayrikabilirücu Faktoring (Geri Dönülemez): Borçlunun iflası veya aczi durumunda alacakların ödenmeme riskinin faktoring şirketi tarafından üstlenilmesidir. İhracat işlemlerinde satıcılara kapsamlı servis verilir (Garanti + Tahsilat + Finansman)
 • Kabilirücu Faktoring (Geri Dönülebilir): Faktoring şirketinin, müşterisinin alacak riskini üstlenmeyerek, sadece finansman hizmeti sunmasıdır. Muhabiri sadece tahsilat hizmeti için kullandığımız işlemlerimiz bu gruba girmektedir. Yurt dışı muhabiri kullanmadan, direkt yaptığımız faktoring işlemleri de kabilirucu faktoring tanımı için de yer almaktadır.
 • Bildirimsiz Faktoring: Alıcının; satıcının faktoring şirketiyle çalıştığını bilmediği, ödemeyi doğrudan satıcıya yaptığı faktoring türüdür. Gayrikabilirucu işlemlerde bildirimsiz faktoring sadece garanti hizmeti verdiğimiz firmalarda uygulanabilir.
 • Bildirimli Faktoring: Alıcının, temlik işleminden haberdar olması ve ödemeyi faktore yapmasıdır.

Avantajları Nelerdir?

 • İhracat faktoringi, ihracatçı firmaların uluslararası platformda alacaklarının tahsilatları ile ilgili belirsizliğini ortadan kaldırır.
 • Gayrikabilirucu işlemlerde kredi riski müşterinin memzuçlarında görünmez. Alacakların temliki ile daha likit bir bilanço yapısı oluşur.
 • Güvenilir istihbarat bilgileri sayesinde alıcının mali gücü ve piyasadaki kredibilitesi hakkında güncel bilgiye sahip olur.
 • İhracat faktoringi finansmana ulaşma ve tahsilat hizmetleri bakımından eksiksiz bir ihracat finansmanı avantajları sunar.
 • Vadeli alacakların faktoring şirketine devri sonrasında, sürekli ve kesintisiz nakit akış döngüsü sağlanır.
 • Sağlanan ön ödeme imkanı ile satıcı(ihracatçı) firma yeni üreteceği ürünler için hammaddeyi peşin olarak elde etme imkanına ulaşır ve iskonto sağlamış olur. Elde ettiği iskonto ile üretim maliyetlerinde avantaj yakalamış olur.
 • Ön ödeme döviz cinsinden olacağı için borç taahhütlerini kapatabilir ve KDV iadesi için başvuruda bulunabilir.
 • Yurtdışındaki alıcı firmaların akreditif açmasına gerek kalmaz. Zamandan ve masrafdan tasarruf etmiş olurlar.
 • Faktoring işlemlerinde %3 KKDF (Kaynak Kullanım Destekleme Fonu) muaf tutulur.
 • Vadeli ihracat faturalarının tahsilat sorumluluğunu devreden işletmeler, sermayelerini arttırmış olur ve alacak risklerini minimuma indirmiş olur.

Hizmetler

Garanti Hizmeti:

Muhabir faktoring şirketinin alıcı için tesis ettiği limit çerçevesinde, satıcının ilgili alıcıya kesmiş olduğu ihracat faturalarından doğan alacağının garanti altına almasıdır. Alıcının iflası, acze düşmesi, vb sebepler nedeniyle ödeme yapamaması durumunda fatura vadesinden sonraki 90. günden itibaren muhabir faktoring şirketi fatura bedelini öder. Garanti ödemesinin yapılabilmesi için ihracatçı firmanın fatura ve yükleme evraklarını kurallara uygun şekilde düzenlemiş olması gerekir. Alıcının faktoringe konu fatura için ihtilaf bildiriminde bulunması alacak garantisini askıya alır, garanti ödemesi yapılmaz.

Tahsilat ve Alacak Yönetimi:

Alacak takibinin yapılması, fatura vadesinde ve sonrasında gerekli sözlü ve yazılı hatırlatmaların yapılması, tahsilatın gerçekleştirilmesi ve raporlanması hizmetlerinin satıcıya sunulmasıdır.

Finansman

Faktoring şirketi tarafından ihracatçı firma için tesis edilen finansman limiti dahilinde alacakların belli bir ön ödeme oranı üzerinden satıcı firmaya vadesinden önce ödenmesidir.

Gerekli Belgeler Nelerdir?

Alıcı limitlerinin oluşturulması için, satıcı (ihracatçı) firma tarafından alıcı ve satıcı bilgi formları doldurularak QNB Finansfaktoring ihracat departmanına iletilir. Satıcı bilgi formu satıcı bilgileri, alıcı bilgi formu ise alıcı firmanın bilgileri ile doldurulur.

Satıcı(ihracatçı) firma ile faktoring sözleşmesi ve eklerinin imza süreçleri tamamlanmasını takiben, Muhabir değerlendirmeleri sonucunda oluşan alıcı limitleri, LOB (Limit Onay Bildirimi) ile satıcı firmaya bildirilir.

Fatura temlik aşamasında ise satıcı(ihracatçı) firma tarafından QNB Finansfaktoring’e verilmesi gereken evrakların listesi aşağıdaki gibidir.

 • NTR Formu
 • İngilizce fatura
 • Türkçe fatura kopyası
 • E-fatura XML dosyası
 • Gümrük beyannamesi kopyası
 • Yükleme belgesi kopyası
 • Alıcıdan tarafınıza gelen sipariş formu kopyaları
 • Yükleme şekline göre sigorta poliçesi