Satıcı Bilgi Formu

Firma Ünvanı (*)

Adresi (*)

Ticaret Sicil No (*)

Vergi Dairesi ve Numarası (*)

Telefon (*)

Fax

İnternet Adresi

Kuruluş Tarihi

Sermaye

Yetkili Kişi - Ünvanı - E-mail Adresi

Ortaklık Yapısı

Grup Firmaları (*)

Satılan Ürünler (*)

Alınan Ürünler (*)

Çalışılan Banka, Finans Kurumları (Şubeleri)

Faktoring Hizmetlerinden Daha Önce Yararlandınız mı? (*)

Evet İse Çalışılan Faktoring Şirketleri

Geçen Yıla Ait Faktoring Hacmi

Yurtiçi (*)

İhracat (*)

İthalat (*)

İhracatta Satış Şekli

Mal Mukabili İhracat % (*)

Vesaik Mukabili İhracat % (*)

Akreditifli İhracat % (*)

Satış Vadeleri (*)

Yıllık İhracat Dağılımınız (*)

Ülke (*)

Bir Önceki Yıl (*)

Önceki Yıl (*)

Bu Yıl (Hedef) (*)

Toplam

Satışların Mevsime Bağımlılığı (Yüklemelerin Yoğun Olduğu Aylar)

İskonto Uygulanıyor mu?

Evet ise Koşulları

Satışlarda Dış Ticaret Şirketi Kullanılıyor mu? (*)

Evet ise Hangi Şirket?

Tarih

Lütfen gördüğünüz değeri altındaki boş alana giriniz

QNB Finansbank