Tedarik Finansmanı

QNB Finansbank

Tedarik Finansmanı Sistemi, kurumsal ve büyük ticari ölçekteki firmalara düzenli olarak mal ve hizmet sağlayan tedarikçilerin bu firmalara gerçekleştirdikleri satışlardan kaynaklanan alacaklarını nakde çevirerek, ihtiyaç duydukları anda likiditeye kavuşmalarını sağlayan, aynı zamanda da alıcı firmaların tedarikçileri ile ödeme vadelerini daha esnek ayarlayarak nakit akışı, likitide ve işletme sermayelerini optimize etmelerini sağlayan bir seri çözümler modelidir.

Sisteme dahil olan mal/hizmet satın alan ana firma ile birlikte tüm tedarikçilerinin faktoring ürün grubunun tahsilat - garanti - finansman hizmetlerinden bir arada faydalanabilmesine imkan sağlamaktadır.

Taraflar ; Ana firma ile tedarikçi firma arasındaki ticarete uygun modellemeyi yaparak her iki taraf için de nakit akışı ve verimliliği optimize etmekteyiz.

Ana firma : Alıcı firma ya da fatura borçlusu firma olarak da ifade edilen, mali – finansal yapısı güçlü, ödeme taahhütlerine bağlı, açık hesap şeklinde ve/veya çek-senet gibi ödeme aracı düzenleyerek düzenli olarak çok sayıda tedarikçi firmadan değişik hacimler ve vadelerde mal – hizmet alımı gerçekleştiren firma.

Tedarikçi firma : Satıcı firma ya da fatura alacaklısı firma olarak da ifade edilen, modele faktoring müşterisi sıfatı ile dahil olan ve faktoring hizmetlerinden ağırlıklı olarak finansman hizmetini kullanan ancak ihtiyaç ve talebe göre garanti hizmeti de alabilen, Ana Firma’ya düzenli olarak mal ve hizmet satışı gerçekleştiren firma.

Aşağıda belirtilen avantajlar değerlendirilerek firmalarımızın ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda uygun ürün ve çözüm üretmekteyiz;

Ana Firmalar İçin Avantajları;

Kredi kullanmadan ticari borç finansmanı imkanı sağlayarak işletme sermayesi temini

Daha uzun vadeli satın alma işlemleri yapabilme imkanı

Faktoring aracılığı ile vadeli ödemelerine karşılık tedarikçilere erken tahsilat imkanı sağlaması ve bunu bir rekabet unsuru olarak kullanıp satın alma maliyetlerini düşürmesi

Tedarikçilerin fatura temliki ile finansman sağlamasına olanak vermesinden dolayı ödeme aracı olarak çek-senet zorunluluğunun ortadan kalkması

Tüm ödemelerin sadece Faktoring Şirketinin hesabına yapılacak olmasının getireceği operasyonel verimlilik artışı

İhtiyaç duyan tedarikçilere standart ve hızlı şekilde finansman imkanı sağlayan taraf olarak (aynı finansal maliyet ile tüm tedarikçilere piyasa koşullarına göre avantajlı imkan) tedarikçiler üzerinde pazarlık ve rekabet gücünü arttırması.

Tedarikçi Firmalar İçin Avantajları;

Ana firmanın kredibilitesi ile teminatsız, hızlı finansman imkanı

Ana firmanın rekabet gücü ile belirlenmiş olan uygun finansman maliyeti

Ana firma ile uzun vadeli ve kalıcı ilişki kurma imkanı

Hızlı finansman kolaylığının sağladığı etkin nakit akışı ve bilanço yönetimi

Satış hacminde artış sağlarken ilave banka kredi ihtiyacının doğmaması

Sadece fatura ile finansman imkanı

Mali yapısı veya alacak konsantrasyonu gibi banka kredilerinde karşılaşabileceği çeşitli engellere takılmadan düzenli finansman sağlama imkanı

Sistem üzerinden takip ve raporlama olanağı

Daha uzun vadeli satın alma işlemleri yapabilme imkanı

Operasyonel verimlilik