Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

QNB Finansbank

AMAÇ

Bu Politika’nin temel amaci, QNB Finans Faktoring A.S.’nin (“QNB Finansfaktoring”) sürdürmekte oldugu faktoring hizmetleri kapsaminda hukuka uygun bir biçimde yürütülen kisisel veri isleme faaliyetini disiplin altina almak ve Anayasa’nin 17. maddesinde ifade edilen kisinin dokunulmazligi, maddi ve manevi varligi ile Anayasa’nin 20. maddesinde koruma altina alinan kisinin temel hak ve özgürlükleri ile bu baglamda kisisel verilerin islenmesine yönelik benimsenen prensipleri ortaya koymak, kurum kültürünün olusturularak, bu kapsamda kisisel verileri QNB Finansfaktoring tarafindan islenen kisisel veri sahibi/ilgili kisileri bilgilendirilerek seffafligi saglamaktir.

QNB Finansfaktoring kisisel verilerin güvenligine en üst düzeyde önem vererek, sunulan tüm ürün ve hizmetlerde kisisel verilerin güvenliginin ön planda oldugu bilinci ile faaliyetlerine devam etmektedir.

Kisisel verilerin faktoring islemleri için kullanilmasi, verisi islenen kisinin özel hayatinin gizliligi, temel hak ve özgürlüklerinin korunmasi, QNB Finansfaktoring’in temel prensibidir.

TANIMLAR

Kanunun uygulanmasi ve bu Politika kapsaminda;

Açik riza: Belirli bir konuya iliskin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açiklanan rizayi,

Anonim hâle getirme: Kisisel verilerin, baska verilerle eslestirilerek dahi hiçbir surette kimligi belirli veya belirlenebilir bir gerçek kisiyle iliskilendirilemeyecek hâle getirilmesini,

Ilgili kullanici: Verilerin teknik olarak depolanmasi, korunmasi ve yedeklenmesinden sorumlu olan kisi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldigi yetki ve talimat dogrultusunda kisisel verileri isleyen kisileri,

Imha: Kisisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini,

Kanun: 6698 Sayili Kisisel Verilerin Korunmasi Kanunu’nu,

Kisisel Veri Sahibi/Ilgili Kisi: Müsteriler, ya da kisisel verisi islenen müsteri olmayan; potansiyel müsteriler, çalisanlar, çalisan adaylari, hissedarlar, ziyaretçiler, kendisi ile akdettigi bir sözlesme çerçevesinde (destek hizmeti, bagimsiz denetim, derecelendirme, danismanlik, hizmet, satin alma, is birligi, çözüm ortakligi vb.) is iliskisi içerisinde bulunulan kurum ve kuruluslar ve bunlarin çalisanlari, hissedarlari ve yetkilileri ile üçüncü gerçek kisiyi,

Kisisel Veri: Kimligi belirli veya belirlenebilir gerçek kisiye iliskin her türlü bilgiyi,

Kisisel verilerin islenmesi: Kisisel verilerin tamamen veya kismen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayit sisteminin parçasi olmak kaydiyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanmasi, muhafaza edilmesi, degistirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açiklanmasi, aktarilmasi, devralinmasi, elde edilebilir hâle getirilmesi, siniflandirilmasi ya da kullanilmasinin engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçeklestirilen her türlü islemi,

Kurul: Kisisel Verileri Koruma Kurulu’nu,

Kurum: Kisisel Verileri Koruma Kurumu’nu,

Müsteri: Sirketimiz ile imzalamis oldugu sözlesmeye istinaden Sirketimizden hizmet alan ve verisi islenen ilgili gerçek kisiyi,

Veri isleyen: Veri sorumlusunun verdigi yetkiye dayanarak onun adina kisisel verileri isleyen gerçek veya tüzel kisiyi,

Veri kayit sistemi: Kisisel verilerin belirli kriterlere göre yapilandirilarak islendigi kayit sistemini,

Veri sorumlusu: Kisisel verilerin isleme amaçlarini ve vasitalarini belirleyen, veri kayit sisteminin kurulmasindan ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kisiyi

ifade eder.

KAPSAM

Bu Politika, QNB Finansfaktoring’in müsterileri, potansiyel müsterileri, çalisanlari, çalisan adaylari, hissedarlari, ziyaretçileri, kendisi ile akdettigi bir sözlesme çerçevesinde (destek hizmeti, bagimsiz denetim, derecelendirme, danismanlik, hizmet, satin alma, is birligi, çözüm ortakligi vb.) is iliskisi içerisinde bulundugu kurum ve kuruluslar ve bunlarin çalisanlari, hissedarlari ve yetkilileri ile üçüncü kisilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayit sisteminin parçasi olmak kaydiyla otomatik olmayan yollarla islenen tüm kisisel verilerine uygulanmaktadir.

DOKÜMANLAR

Kisisel Verileri Saklama ve Imha Politikasi (POL.010)

POLITIKANIN YÜRÜRLÜGÜ

Bu Politika, 29.04.2019 tarihinde yürürlüge girmistir. Politika’nin tamaminin veya bir kisminin yenilenmesi durumunda Politika’nin versiyonlari güncellenecektir.

Politika, QNB Finansfaktoring web sitesi www.qnbff.com’da yayimlanmakta olup, kisisel veri sahibi/ilgili kisinin talebi olmasi halinde kendileri ile de paylasilir.

Bu Politika’nin QNB Finansfaktoring genelinde uygulanmasindan, tüm çalisanlar yetkileri dahilinde sorumludur.

POLITIKANIN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI

Kanun’un geçici 1. maddesinin 3. fikrasinda, hâlihazirda islenmis kisisel verilerin durumu düzenlenmistir. Buna göre, Kanun’un yayimi tarihinden önce islenmis olan kisisel veriler, Kanun’un yayimi tarihinden itibaren 2 yil içinde Kanun hükümlerine uygun hâle getirilir. Bu süre içerisinde Kanun hükümlerine aykiri oldugu tespit edilen kisisel veriler derhâl silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Fakat Kanun’un yayim tarihi olan 07 Nisan 2016 tarihinden önce hukuka uygun olarak alinmis rizalar, bir yil içinde aksine bir irade beyaninda bulunulmamasi hâlinde, Kanun’ a uygun kabul edilir.

POLITIKANIN KISILER BAKIMINDAN UYGULANMASI

Kanun’un 2. maddesine göre Kanun hükümleri kisisel verileri islenen gerçek kisiler ile bu verileri tamamen veya kismen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayit sisteminin parçasi olmak kaydiyla otomatik olmayan yollarla isleyen gerçek ve tüzel kisiler hakkinda uygulanir. Buna göre, tüzel kisilere ait kisisel veriler Kanun kapsami disindadir, ancak tüzel kisiye ait verilerden gerçek kisinin belirlenmesinin mümkün olmasi halinde bu veriler de Kanun kapsaminda sayilacaktir.

Anonim hale gelmis ve tanimlanamayan veri ve tüzel kisilere iliskin veriler kisisel veri olarak kabul edilmemektedir ve bu Politika’ya tabi degildir.

KISISEL VERI

Kimligi belirli ya da belirlenebilir nitelikteki gerçek bir kisiye iliskin her türlü bilgidir. Kisisel veriden söz edebilmek için, verinin bir gerçek kisiye iliskin olmasi ve bu kisinin de belirli ya da belirlenebilir nitelikte olmasi gerekmektedir.

*Gerçek kisiye iliskin olma: Kisisel veri, gerçek kisiye iliskin olup, tüzel kisilere iliskin veriler Kisisel verinin taniminin disindadir. Dolayisiyla, bir sirketin ticaret unvani ya da adresi gibi tüzel kisilige iliskin bilgiler (bir gerçek kisiyle iliskilendirilebilecekleri durumlar haricinde) kisisel veri sayilmayacaktir.

*Kisinin belirli veya belirlenebilir olmasi: Kisisel veri, veri sahibinin dogrudan kimligini gösterebilecegi gibi, o kisinin kimligini dogrudan göstermemekle birlikte, herhangi bir kayitla iliskilendirilmesi sonucunda kisinin belirlenmesini saglayan tüm bilgileri de kapsar.

*Her türlü bilgi: Her türlü bilgi ifadesi son derece genis olup, bir gerçek kisinin; adi, soyadi, dogum tarihi ve dogum yeri gibi bireyin sadece kimligini ortaya koyan bilgiler degil; telefon numarasi, motorlu tasit plakasi, sosyal güvenlik numarasi, pasaport numarasi, özgeçmis, resim, görüntü ve ses kayitlari, parmak izleri, IP adresi, e-posta adresi, hobiler, tercihler, etkilesimde bulunulan kisiler, grup üyelikleri, aile bilgileri, saglik bilgileri gibi kisiyi dogrudan veya dolayli olarak belirlenebilir kilan tüm veriler, kisisel veri olarak kabul edilmektedir.

KISISEL VERI

Kisisel verilerin islenmesi kavrami zincirleme döngüyü ifade etmektedir. Kanun’un 2. maddesinde, kisisel verilerin tamamen veya kismen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayit sisteminin parçasi olmak kaydiyla otomatik olmayan yollarla ilk defa elde edilmesiyle baslayan bir süreç ve devamindaki her türlü isleme, veri isleme olarak tanimlanmistir. Kisisel veriler belirtilen sekilde toplandiktan sonra silme, yok etme ya da anonim hale getirme islemlerine kadar olan süreçte gerçeklestirilen her türlü faaliyet Kanun kapsaminda kisisel verilerin islenmesi olarak degerlendirilmektedir.

Kisisel veriler çesitli sekillerde islenebilir:

*Toplama veya kaydetme: Kisisel verilerin ilk defa elde edildikleri an itibariyle isleme fiili baslamaktadir.

*Organize etme/depolama: Dijital ya da fiziksel ortamda, kisisel verilerin saklanmasi, barindirilmasi ya da depolanmasi isleme kapsaminda kabul edilir.

*Kullanma/degistirme: Kisisel verilerin, görüntülenmesi de dâhil olmak üzere, her türlü kullanimi isleme sayilir.

*Aktarma: Kisisel Verilerin çesitli yöntemlerle iletilmesidir.

*Yayma/erisilebilir kilma: Fiziksel olarak dagitmak veya paylasmak gibi, verileri dijital ortamda üçüncü taraflarin erisimine açmak da bir isleme türüdür.

*Engelleme: Bunlar da bir isleme faaliyeti olarak kabul edilmektedir.

Kisisel veriler otomatik veya otomatik olmayan yollarla islenebilecektir:

Otomatik Isleme
Otomatik olarak veri islenmesi; bilgisayar, telefon, saat vb. islemci sahibi cihazlar tarafindan yerine getirilen, yazilim veya donanim özellikleri araciligiyla önceden hazirlanan algoritmalar kapsaminda insan müdahalesi olmadan kendiliginden gerçeklesen isleme faaliyetidir.

Otomatik Olmayan Yollarla Isleme (Veri Kayit Sisteminin Parçasi Olmak Kaydiyla)
Kisisel veriler otomatik islemeye tabi tutulmasalar da, “veri kayit sistemi” araciligiyla islendiklerinde de Kanun hükümlerine tabi olacaklardir. Bu sistemler elektronik yahut fiziki ortamda olusturulabilir.

Verilerin hukuka uygun islenmesi için asagidaki tüm sartlarin birlikte saglanmasi gerekir:

*Islemenin riza veya istisnaya dayali olmasi

*Aydinlatmanin gerçeklesmis olmasi

*Islemenin amaç ve süre ile sinirli olmasi

*Genel (temel) hukuk ilkelerine uygun olmasi

Müsterilerimiz tarafindan, QNB Finansfaktoring tarafindan sunulan faktoring hizmetleri kullanildigi süre boyunca ve her halükarda iliskinin sona ermesinin ardindan Sirket, isbu Politika’da belirtilen amaçlara uymak suretiyle, kisisel veri sahibi/ilgili kisinin verilerini isleme hakkina sahiptir.

Kisisel veri sahibi/ilgili kisi bakimindan ise, Kanun’da öngörülen hukuka uygunluk sebepleri devam ettigi surette QNB Finansfaktoring kisisel veri sahibi/ilgili kisinin verilerini isleme hakkina sahiptir.

QNB Finansfaktoring tarafindan yapilan kisisel veri isleme, faktoring faaliyetleri kapsaminda otomatik olan, yari otomatik olan veya otomatik olmayan yollar kullanilarak veriye yönelik gerçeklestirilen islemlerdir.

Kisisel verilerin islenmesi; verilerin elde edilmesi, ses ya da video kaydi alinmasi, bunlarin toplanmasi, kaydedilmesi muhafaza edilmesi, organize edilmesi, depolanmasi, kullanilmasi, degistirilmesi, yeniden düzenlenmesi siniflandirilmasi, açiklanmasi, yurt içi ya da yurt disina aktarilmasi, erisilebilir kilinmasi, devralinmasi, kullanilmasinin engellenmesi, gibi veriler üzerinde gerçeklestirilen her türlü islemi ifade etmektedir.

KISISEL VERILERIN ISLENMESINDE GENEL ILKELER

QNB Finansfaktoring tarafindan, kisisel veriler, Kanun’da öngörülen ilkelere ve bu Politika’da yer verilen usul ve esaslara uygun olarak asagidaki kapsamda islenir.

Hukuka ve Dürüstlük Kurallarina Uygun Olma
QNB Finansfaktoring, kisisel verileri, ilgili mevzuata ve dürüstlük kuralinin gereklerine uygun olarak isler ve bu sinirlar içerisinde kullanir.

Dogru ve Gerektiginde Güncel Olma
QNB Finansfaktoring kisisel veri sahiplerinin temel haklarini ve mesru menfaatlerini dikkate alarak isledigi kisisel verilerin dogru ve güncel olmasini saglar. Bu kapsamda verilerin elde edildigi kaynaklarin belirli olmasi, dogrulugunun teyit edilmesi, güncellenmesi gerekip gerekmediginin degerlendirilmesi gibi hususlari özenle dikkate alir.

Belirli, Açik ve Mesru Amaçlar Için Islenme
QNB Finansfaktoring, veri isleme amacini açik ve kesin olarak belirler ve bu amacin mesru olmasini saglar. Amacin mesru olmasi, QNB Finansfaktoring’in isledigi kisisel verilerin, halihazirda sunmakta oldugu faktoring hizmetleri ve bu kapsamda gerçeklestirdigi is veya faaliyeti ile baglantili ve bunlar için gerekli olmasi anlamina gelir.

Islendikleri Amaçla Baglantili, Sinirli ve Ölçülü Olma
QNB Finansfaktoring, islenen kisisel verilerin, belirlenen amaçlarin gerçeklestirilebilmesine elverisli olmasini saglar ve amacin gerçeklestirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kisisel verilerin islenmesinden kaçinir. Sonradan ortaya çikmasi muhtemel ihtiyaçlarin karsilanmasina yönelik veri islemek için, islemeye ilk kez basliyor gibi, Kanun’da düzenlenmis olan kisisel verilerin islenme sartlarini gerçeklestirir. Ayrica islenen veriyi, sadece amacin gerçeklestirilmesi için gerekli olanla sinirli tutar.

Ilgili Mevzuatta Öngörülen veya Islendikleri Amaç Için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilme
QNB Finansfaktoring, 6361 sayili Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Sirketleri Kanunu ve faktoring faaliyetleri kapsaminda tabi oldugu tüm mevzuat geregi, verilerin saklanmasi için öngörülen bir süre bulunmasi halinde bu sürelere uyum gösterir; aksi durumda kisisel verileri, ancak islendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza eder. QNB Finansfaktoring tarafindan bir kisisel verinin daha fazla saklanmasi için geçerli bir sebep olmamasi durumunda, söz konusu veri Kisisel Veri Saklama ve Imha Politikasi’nda (POL.010) yer alan düzenlemeler çerçevesinde silinir, yok edilir yahut anonim hale getirilir.

KISISEL VERILERIN ISLENME SARTLARI

Kanun’da müsterinin kendisiyle ilgili veri islenmesine, özgürce, konuyla ilgili yeterli bilgi sahibi olarak, tereddüde yer birakmayacak açiklikta ve sadece o islemle sinirli olarak verdigi onay beyani “açik riza” olarak tanimlanmaktadir. Kanunun 5. maddesi uyarinca açik riza Kanun’daki kisisel veri isleme sartlarindan biridir ve diger kisisel veri isleme sartlarina göre karsilastirmali bir üstünlügü bulunmamaktadir. Açik riza veri isleme faaliyetine hukukilik kazandiran yegane unsur degildir.

Asagidaki sartlardan birinin varligi hâlinde, kisisel veri sahibi/Ilgili kisinin açik rizasi aranmaksizin kisisel verilerinin islenmesi mümkündür:

*Kanunlarda açikça öngörülmesi

*Kisisel veri sahibi/ilgili kisilerin açik rizalari olmasa dahi faktoring faaliyeleri nedeni ile tabi olunan mevzuatin açikça öngörmesi

*Fiili imkânsizlik nedeniyle rizasini açiklayamayacak durumda bulunan veya rizasina hukuki geçerlilik taninmayan kisinin kendisinin ya da bir baskasinin hayati veya beden bütünlügünün korunmasi için zorunlu olmasi

*Bir sözlesmenin kurulmasi veya ifasiyla dogrudan dogruya ilgili olmasi kaydiyla, sözlesmenin taraflarina ait kisisel verilerin islenmesinin gerekli olmasi

*Veri sorumlusunun hukuki yükümlülügünü yerine getirebilmesi için zorunlu olmasi,

*Kisisel veri sahibi/ilgili kisinin kendisi tarafindan alenilestirilmis olmasi

*Bir hakkin tesisi, kullanilmasi veya korunmasi için veri islemenin zorunlu olmasi

*Kisisel veri sahibi/ilgili kisinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydiyla, veri sorumlusunun mesru menfaatleri için veri islenmesinin zorunlu olmasi

*Kisisel veri sahibi/ilgili kisilerin Kanun ve bu Politika kapsaminda korunan temel hak ve özgürlerine zarar vermemek kaydiyla mesru menfaatlerinin temini için kisisel verilerin islenmesinin zorunlu olmasi

QNB Finansfaktoring, kisisel verilerin korunmasina iliskin temel ilkelere uyulmasi ve QNB Finansfaktoring ile kisisel veri sahibi/ilgili kisinin menfaat dengesinin gözetilmesi konusunda gerekli hassasiyeti göstermektedir.

VERI ISLEME AMAÇLARI

QNB Finansfaktoring, kisisel verileri;

*6361 sayili Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Sirketleri Kanunu basta olmak üzere, faktoring faaliyetleri kapsaminda tabi oldugu tüm mevzuat geregi yükümlülüklerini yerine getirmek,

*Faktoring hizmetlerinin verilebilmesi için akdedilen ürün ve hizmetlere konu sözlesmelerin kosullarinin ifasi ve üstlenilen yükümlülükleri yerine getirebilmek,

*Müsterilerimizin kredibilite degerlemelerinin yapilmasi, istihbarat, bilgi arastirmalari, planlama, istatistiki çalismalarin yapilabilmesi,

*Müsterilerimizin kredi geçmisi, istatistiki verileri, vb. ile ilgili verilerini analiz etmesi sirasinda Sirketin hizmetlerinin müsterilerimize en iyi sekilde sunulabilmesi için kullanmak sureti ile gelistirilmesi,

*Müsterilerimize sunulan faktoring hizmetlerinin güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müsterilerimiz ile iletisime geçilebilmesi, bu hususta gerekli bilgilendirmelerin yapilabilmesi,

*Müsterilerimizin faktoring islemlerinin ve/veya kredi geçmisinin ve/veya davranis modellerinin temin edilmesinin gerekli oldugu, yeni ve/veya ilave bir faktoring ürünü teklif edilmesi yahut mevcut kosullarin degistirilmesi,

*Faktoring ile ilgili hizmetlerin verilebilmesi ve bunlara iliskin islemlerin yerine getirilmesi, bu kapsamdaki faaliyetlerin yürütülmesi ve hizmetlerin gelistirilmesi,

*Müsterilerimizin kullanim aliskanliklari göz önünde bulundurularak ilgilenebilecekleri ürünlere iliskin yönlendirmede bulunulmasi ve kampanyalara iliskin bilgi verilebilmesi, anilan hizmetlere ve ürünlere yönelik tanitim, pazarlama, promosyon ve kampanya faaliyetlerinin yapilmasi,

*Müsteri memnuniyetini artirmak için müsterilerimizin taninabilmesi ve müsteri analizinde kullanilabilmesi, çesitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinin yapilabilmesi,

*Anlasmali kurumlarimiz ve çözüm ortaklarimiz tarafindan müsterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müsterilerimizi bilgilendirebilmek,

*Hizmetlerimiz ile ilgili müsteri sikayet ve önerilerini degerlendirebilmek,

*Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan dogan haklarimizi kullanabilmek,

*Insan kaynaklari politikalarimizin en iyi sekilde planlanmasi ve uygulanmasi, is basvurulari esnasinda paylasilan kisisel verilerin degerlendirilmesi

amaçlariyla sinirli olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kisisel veri isleme sartlari kapsaminda isler.

ÇALISAN VE ÇALISAN ADAY VERILERININ ISLENMESI

Mevcut Çalisanlar: QNB Finansfaktoring ile akdettigi is sözlesmesi çerçevesinde bu sözlesmenin ifa edilmesi amaciyla, ve/veya bu sözlesmeden dogan özlük haklarinin yerine getirilmesi ve bunlarin kesintisiz olarak sürdürülmesi, çalisanlara saglanacak her türlü sigorta hizmetleri, is sagligi ve güvenligi hizmeti, performans yönetimi ile degerlendirmesi ve takibi, egitim faaliyetleri, insan kaynaklari ve egitim süreçlerinin yerine getirilmesi gibi amaçlarla QNB Finansfaktoring, kisisel veri sahibi/ilgili kisinin is ve/veya staja baslamasi sebebiyle açikladigi kisisel verilerini isleme hakkina sahiptir.

Çalisan Adaylari: Is basvurularinin degerlendirilmesi, istihbarat, arastirma ve diger ise alim süreçlerinin yürütülmesi ilgili kanun düzenlemelerine uygun olarak yürütülür.

Is iliskisiyle ilgili olan ancak ilk basta is sözlesmesinin ifasinin bir parçasi olmayan kisisel verinin islenmesi için hukuka uygunluk sebeplerinin olmasi gerekir [Basvuru sahibinin rizasi (elektronik ve elektronik olmayan yollarla), QNB Finansfaktoring’in mesru menfaati, Kanun ve bu Politika’da yer alan veri isleme ilke ve amaçlari gibi)].

GENEL MÜDÜRLÜK VE SUBE IÇERISINDEKI KAMERA ILE VERILERIN ISLENMESI

QNB Finansfaktoring, güvenlik kamerasi ile Genel Müdürlük ve sube girislerinde ve içerisinde gerçeklestirdigi video kaydi ile; kendi ve 3. kisilerin güvenligini saglamaya iliskin menfaatlerini korumak gibi amaçlari tasimaktadir.

Yukarida açiklanan kapsamdaki veri isleme faaliyeti lokasyonlari ortak olarak kullanilan QNB Finansbank tarafindan 5188 sayili Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak gerçeklestirilmektedir.

QNB Finansfaktoring, güvenligin saglanmasi amaciyla, yürürlükte bulunan ilgili mevzuatta öngörülen amaçlarla ve Kanun’da sayilan kisisel veri isleme sartlarina uygun olarak güvenlik kamerasi izleme faaliyetinde bulunmaktadir.

ZIYARETÇILERE ILISKIN VERILERIN ISLENMESI

QNB Finansfaktoring tarafindan; güvenligin saglanmasi ve bu Politika’da belirtilen amaçlarla, Genel Müdürlük’te ziyaretçi giris çikislarinin takibine yönelik kisisel veri isleme faaliyetinde bulunulabilinir.

Ziyaretçi olarak Genel Müdürlük ofisine gelen kisilerin isim ve soyadlari elde edilirken ya da Genel Müdürlük nezdinde asilan ya da diger sekillerde ziyaretçilerin erisimine sunulan aydinlatma metinleri araciligiyla söz konusu kisisel veri sahibi/ilgili kisiler aydinlatilmaktadirlar.

Ziyaretçi giris-çikis takibi yapilmasi amaciyla elde edilen veriler yalnizca bu amaçla islenmekte ve ilgili kisisel veriler fiziki ortamda veri kayit sistemine kaydedilmektedir.

WEB SITESI ZIYARETÇILERI

QNB Finansfaktoring mülkiyetinde bulunan web sitelerinde; bu siteleri ziyaret eden kisilerin sitelerdeki ziyaretlerini ziyaret amaçlariyla uygun bir sekilde gerçeklestirmelerini temin etmek; kendilerine özellestirilmis içerikler gösterebilmek ve çevrim içi reklamcilik faaliyetlerinde bulunabilmek maksadiyla teknik vasitalarla (Örn. Çerez-cookie gibi) site içerisindeki internet hareketleri kaydedilmektedir.

QNB Finansfaktoring’in gerçeklestirmekte oldugu bu faaliyetlere iliskin kisisel verilerin korunmasi ve islenmesine iliskin detayli açiklamalar ilgili web sitelerinin “Gizlilik Politikasi” metinleri içerisinde yer almaktadir.

ÖZEL NITELIKLI KISISEL VERILERIN ISLENMESI

QNB Finansfaktoring tarafindan, Kanun ile “özel nitelikli” olarak belirlenen kisisel verilerin islenmesinde, Kanun’da öngörülen düzenlemelere uygun davranilmaktadir.

Kanun 6. maddesinde, hukuka aykiri olarak islendiginde kisilerin magduriyetine veya ayrimciliga sebep olma riski tasiyan birtakim kisisel veri “özel nitelikli” olarak belirlenmistir. Bu veriler; irk, etnik köken, siyasi düsünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diger inançlar, kilik ve kiyafet, dernek, vakif ya da sendika üyeligi, saglik, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Kanun’a uygun bir biçimde QNB Finansfaktoring tarafindan; özel nitelikli kisisel veriler, Kurul tarafindan belirlenecek olan yeterli önlemlerin alinmasi kaydiyla;

*Kisisel veri sahibinin açik rizasi var ise veya

*Kisisel veri sahibinin açik rizasi yok ise;

*Kisisel veri sahibinin sagligi ve cinsel hayati disindaki özel nitelikli kisisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,

*Kisisel veri sahibinin sagligina ve cinsel hayatina iliskin özel nitelikli kisisel verileri ise ancak kamu sagliginin korunmasi, koruyucu hekimlik, tibbi teshis, tedavi ve bakim hizmetlerinin yürütülmesi, saglik hizmetleri ile finansmaninin planlanmasi ve yönetimi amaciyla, sir saklama yükümlülügü altinda bulunan kisiler veya yetkili kurum ve kuruluslar tarafindan islenmektedir.

KISISEL VERILERIN AKTARILMASI

QNB Finansfaktoring, hukuka uygun olan kisisel veri isleme amaçlari dogrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kisisel veri sahibi/ilgili kisinin kisisel verilerini üçüncü kisilere aktarabilmektedir. QNB Finansfaktoring bu dogrultuda Kanun’un 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

QNB Finansfaktoring mesru ve hukuka uygun kisisel veri isleme amaçlari dogrultusunda asagida sayilan Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kisisel veri isleme sartlarindan bir veya birkaçina dayali ve sinirli olarak kisisel verileri üçüncü kisilere aktarabilmektedir:

*Kisisel veri sahibinin açik rizasi var ise

*Kanunlarda kisisel verinin aktarilacagina iliskin açik bir düzenleme var ise

*Kisisel veri sahibi/ilgili kisinin veya baskasinin hayati veya beden bütünlügünün korunmasi için zorunlu ise ve kisisel veri sahibi/ilgili kisi fiili imkânsizlik nedeniyle rizasini açiklayamayacak durumda ise veya rizasina hukuki geçerlilik taninmiyorsa

*Bir sözlesmenin kurulmasi veya ifasiyla dogrudan dogruya ilgili olmak kaydiyla sözlesmenin taraflarina ait kisisel verinin aktarilmasi gerekli ise

*QNB Finansfaktoring’in hukuki yükümlülügünü yerine getirmesi için kisisel veri aktarimi zorunlu ise

*Kisisel veriler, kisisel veri sahibi/ilgili kisi tarafindan alenilestirilmis ise

*Kisisel veri aktarimi bir hakkin tesisi, kullanilmasi veya korunmasi için zorunlu ise

*Kisisel veri sahibinin/ilgili kisinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydiyla, QNB Finansfaktoring’in mesru menfaatleri için kisisel veri aktarimi zorunlu ise

Yurt Disina Aktarim
QNB Finansfaktoring hukuka uygun kisisel veri isleme amaçlari dogrultusunda gerekli güvenlik önlemleri alarak kisisel veri sahibi/ilgili kisinin kisisel verilerini üçüncü kisilere aktarabilmektedir.

QNB Finansfaktoring tarafindan; Kurul tarafindan yeterli korumaya sahip oldugu ilan edilen yabanci ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabanci Ülke”) veya yeterli korumanin bulunmamasi durumunda, Türkiye’deki ve ilgili yabanci ülkedeki veri sorumlularinin yeterli bir korumayi yazili olarak taahhüt ettigi ve Kurul’un izninin bulundugu yabanci ülkelere (“Yeterli Korumayi Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulundugu Yabanci Ülke”) kisisel veriler aktarilabilmektedir. QNB Finansfaktoring, Kanunun 9. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

QNB Finansfaktoring, mesru ve hukuka uygun kisisel veri isleme amaçlari dogrultusunda kisisel veri sahibi/ilgili kisinin açik rizasi var ise veya açik rizasi yok ise asagidaki hallerden birinin varligi durumunda Kisisel Verileri Yeterli Korumaya Sahip veya Yeterli Korumayi Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulundugu Yabanci Ülkelere aktarabilmektedir:

*Kanunlarda kisisel verinin aktarilacagina iliskin açik bir düzenleme var ise

*Kisisel veri sahibi/ilgili kisinin veya baskasinin hayati veya beden bütünlügünün korunmasi için zorunlu ise ve kisisel veri sahibi/ilgili kisi fiili imkânsizlik nedeniyle rizasini açiklayamayacak durumda ise veya rizasina hukuki geçerlilik taninmiyorsa

*Bir sözlesmenin kurulmasi veya ifasiyla dogrudan dogruya ilgili olmak kaydiyla sözlesmenin taraflarina ait kisisel verinin aktarilmasi gerekli ise

*QNB Finansfaktoring’in hukuki yükümlülügünü yerine getirmesi için kisisel veri aktarimi zorunlu ise

*Kisisel veriler, kisisel veri sahibi/ilgili kisi tarafindan alenilestirilmis ise

*Kisisel veri aktarimi bir hakkin tesisi, kullanilmasi veya korunmasi için zorunlu ise

*Kisisel veri sahibi/ilgili kisinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydiyla, QNB Finansfaktoring’in mesru menfaatleri için kisisel veri aktarimi zorunlu ise.

Aktarilma Amaçlari
QNB Finansfaktoring isledigi kisisel verileri, gerçeklestirmekte oldugu faktoring faaliyetleri kapsaminda, stratejilerinin planlanmasi ve yürütülmesi, kendisi ile akdettigi bir sözlesme çerçevesinde (destek hizmeti, bagimsiz denetim, derecelendirme, danismanlik, hizmet, satin alma, is birligi, çözüm ortakligi vb.) is iliskisi içerisinde bulundugu kurum ve kuruluslara sözlesmenin ifasi amaci ile QNB Finansfaktoring’in hukuki, ticari ve fiziki güvenliginin temini, kurumsal isleyisinin saglanmasi, sunulan ürün ve hizmetlerden müsterileri en iyi sekilde faydalandirmak için çalismalarin yapilmasi; sunulan ürün ve hizmetlerin müsterilerin talep, ihtiyaç ve isteklerine göre özel hale getirilerek önerilmesi, web sitesinde sunulan hizmetlerin gelistirilmesi, insan kaynaklari politikalarimizin en iyi sekilde planlanmasi ve uygulanmasi QNB Finansfaktoring’e talep ve sikayetlerini iletenler ile iletisime geçilmesi amaçlariyla sinirli olarak Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen sartlar kapsaminda aktarilir.

KISISEL VERILERIN SILINMESI, YOK EDILMESI VE ANONIMLESTIRILMESI

Kisisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hâle Getirilmesi
Kisisel Verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine iliskin diger kanunlarda yer alan hükümler sakli kalmak kaydi ile QNB Finansfaktoring, bu Kanun ve diger kanun hükümlerine uygun olarak islemis olmasina ragmen, islenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmasi hâlinde kisisel verileri resen veya kisisel veri sahibi/ilgili kisinin talebi üzerine “Kisisel Veri Saklama ve Imha Politikasi”’nda yer alan prensipler çerçevesinde siler, yok eder veya anonim hale getirir.

Kisisel verilerin silinmesi; kisisel verilerin ilgili kullanicilar için hiçbir sekilde erisilemez ve tekrar kullanilamaz hale getirilmesi islemidir.

Verilerin yok edilmesi ise, kisisel verilerin hiç kimse tarafindan hiçbir sekilde erisilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanilamaz hale getirilmesi islemidir.

Verilerin anonim hale getirilmesiyle, kisisel verilerin baska verilerle eslestirilse dahi hiçbir surette kimligi belirli veya belirlenebilir bir gerçek kisiyle iliskilendirilemeyecek hale getirilmesi saglanir.

Kisisel Verilerin Saklanma Süresi
QNB Finansfaktoring, kisisel verileri kanunlarda ve sair mevzuatta öngörülen süreler uyarinca saklamaktadir. Kisisel verinin isleme amacinin gerçeklesmesi ve bunu takiben ilgili kanun düzenlemelerinde yer alan sürenin sona ermesi ile, kisisel veriler Kisisel Veri Saklama ve Imha Politikasi’nda (POL.010) yer alan prensipler çerçevesinde resen ya da kisisel veri sahibinin/ilgili kisinin talebi üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kisisel verilerin söz konusu yöntemler vasitasiyla imha edilmesi durumunda, bu veriler tekrar hiçbir sekilde kullanilamayacak ve geri getirilemeyecektir. Ancak QNB Finansfaktoring’in mesru menfaatinin oldugu durumlar veya islenme amacinin ve ilgili kanunlarda belirtilen sürelerin de sona ermesine ragmen kisisel veri sahibi/ilgili kisinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydiyla kisisel veriler saklanabilecektir.

KISISEL VERI SAHIBI/ILGILI KISININ HAKLARI

Her kisisel veri sahibi/ilgili kisi asagidaki haklara sahiptir:

*Kisisel verilerin islenip islenmedigini ögrenme

*Kisisel veriler islenmisse buna iliskin bilgi talep etme

*Kisisel verilerin islenme amacini ve amacina uygun kullanilip kullanilmadigini ögrenme

*Kisisel verilerin yurt içinde veya yurt disinda aktarildigi üçüncü kisileri bilme

*Kisisel verilerin eksik veya yanlis islenmis ise düzeltilmesini isteme

*Kisisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme

*Kisisel verilerin aktarildigi üçüncü kisilere yukarida sayilan e ve f bentleri uyarinca yapilan islemlerin bildirilmesini isteme

*Kisisel verilerin münhasiran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhine bir sonucun ortaya çikmasina itiraz etme

*Kisisel verilerin kanuna aykiri olarak islenmesi sebebiyle zarara ugranilmasi halinde zararin giderilmesini talep etme

KISISEL VERI SAHIBI/ILGILI KISININ BASVURU YÖNETIMLERI

QNB Finansfaktoring, bu Politika’nin ve Kanun’un uygulanmasi ile ilgili talepleri basvuruda yer alan talebin niteligine göre en kisa sürede ve en geç 30 gün içerisinde talebi ücretsiz olarak sonuçlandirir. Ancak islemin ayrica bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen ve asagida yer verilen ücretler alinabilir. Basvurunun, QNB Finansfaktoring’in hatasindan kaynaklanmasi hâlinde alinan ücret kisisel veri sahibi/ilgili kisiye iade edilir.

Basvuru usulü
Kisisel veri sahibi/ilgili kisi, Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklari kapsaminda taleplerini,

*Yazili olarak kimligini tevsik edici belgeler ile (kimlik karti, sürücü belgesi vb.) sahsen basvuru yapmak sureti ile Sirketimize teslim edebilir,

*Güvenli elektronik imza ya da daha önce bildirilen ve Sirketimiz sisteminde kayitli bulunan elektronik posta adresi araciligi ile 

**Sirketimiz KEP adresine (qnbfinansfaktoring@hs05.kep.tr)

**kvkk_bilgi@qnbff.com e-posta adresine

iletebilir.

Basvurular Sirketimiz tarafindan yapilacak olan kimlik dogrulamasini takiben kabul edilmekte olup, yasal süreler içerisinde yazili olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.

Yazili basvurularda, evrakin Sirketimize teblig edildigi tarih, basvuru tarihidir.

Diger yöntemlerle yapilan basvurularda; basvurunun Sirketimize ulastigi tarih, basvuru tarihidir.

Basvuruya cevap
QNB Finansfaktoring, kisisel veri sahibi/ilgili kisi tarafindan yapilacak basvurulari etkin, hukuka ve dürüstlük kuralina uygun olarak sonuçlandirmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür.

QNB Finansfaktoring, basvuruyu kabul eder veya gerekçesini açiklayarak reddeder. QNB Finansfaktoring, cevabini kisisel veri sahibi/ilgili kisiye yazili olarak veya elektronik ortamda bildirir.

Kisisel veri sahibi/ilgili kisinin talebinin kabul edilmesi hâlinde, QNB Finansfaktoring tarafindan talebin geregi en kisa sürede yerine getirilir ve kisisel veri sahibi/ilgili kisiye bilgi verilir.

Ücret
Kisisel veri sahibi/ilgili kisi basvurusuna yazili olarak cevap verilecekse, 10 sayfaya kadar ücret alinmaz. 10 sayfanin üzerindeki her sayfa için 1 TL islem ücreti alinabilir.

Basvuruya cevabin CD, flash bellek gibi bir kayit ortaminda verilmesi halinde veri sorumlusu tarafindan talep edilebilecek ücret kayit ortaminin maliyetini geçemez.

KANUNUN VE POLITIKANIN KISMEN VEYA TAMAMEN UYGULANMAYACAGI HALLER

Kanun ve bu Politika ve hükümleri asagidaki hâllerde uygulanmayacaktir:

*Kisisel verilerin, üçüncü kisilere verilmemek ve veri güvenligine iliskin yükümlülüklere uyulmak kaydiyla gerçek kisiler tarafindan tamamen kendisiyle veya ayni konutta yasayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsaminda islenmesi

*Kisisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle arastirma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla islenmesi

*Kisisel verilerin millî savunmayi, millî güvenligi, kamu güvenligini, kamu düzenini, ekonomik güvenligi, özel hayatin gizliligini veya kisilik haklarini ihlal etmemek ya da suç teskil etmemek kaydiyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlügü kapsaminda islenmesi

*Kisisel verilerin millî savunmayi, millî güvenligi, kamu güvenligini, kamu düzenini veya ekonomik güvenligi saglamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmis kamu kurum ve kuruluslari tarafindan yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsaminda islenmesi

*Kisisel verilerin sorusturma, kovusturma, yargilama veya infaz islemlerine iliskin olarak yargi makamlari veya infaz mercileri tarafindan islenmesi

Bu Politika’nin ve Kanun’un amacina ve temel ilkelerine uygun ve orantili olmak kaydiyla veri sorumlusunun aydinlatma yükümlülügünü düzenleyen 10., zararin giderilmesini talep etme hakki hariç, ilgili kisinin haklarini düzenleyen 11. ve Veri Sorumlulari Sicili’ne kayit yükümlülügünü düzenleyen 16. maddeleri asagidaki hâllerde uygulanmayacaktir:

*Kisisel veri islemenin suç islenmesinin önlenmesi veya suç sorusturmasi için gerekli olmasi

*Kisisel veri sahibi/ilgili kisinin kendisi tarafindan alenilestirilmis kisisel verilerin islenmesi

*Kisisel veri islemenin Kanun’un verdigi yetkiye dayanilarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluslari ile kamu kurumu niteligindeki meslek kuruluslarinca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin sorusturma veya kovusturmasi için gerekli olmasi

*Kisisel veri islemenin bütçe, vergi ve mali konulara iliskin olarak devletin ekonomik ve mali çikarlarinin korunmasi için gerekli olmasi

VERI ISLEME SÜRECININ TESIS EDILMESI VE YÖNETILMESI

QNB Finansfaktoring gerçeklestirdigi faktoring faaliyetleri çerçevesinde yürüttügü veri isleme süreçlerini öncelikle, 6361 sayili Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Sirketleri Kanunu ve alt düzenlemesi olan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Sirketlerinin Bilgi Sistemlerinin Yönetimine ve Denetimine Iliskin Teblig kapsaminda veri güvenligi ilkelerine tabi tutar.

Bu itibar ile, QNB Finansfaktoring’in herhangi bir çalisaninin bu verilere yetkisiz sekilde erismesi, bu verileri islemesi veya kullanmasi yasaktir.

QNB Finansfaktoring’in mesru görevi çerçevesinde yetkilendirilmemis olan herhangi bir çalisaninin bu verileri islemesi yetkisiz islem anlamina gelmektedir.

QNB Finansfaktoring çalisanlari kisisel verilere ancak söz konusu görevlerinin türü ve kapsami çerçevesinde uygun sekilde erisebilir. Bunun için görevler ayriligi prensibi geregi rol ve sorumluluklar ayristirilarak detaylandirilmistir.

QNB Finansfaktoring çalisanlarinin kisisel verileri özel veya ticari amaçlarla kullanmasi, bu verileri yetkisiz kisilerle paylasmasi veya baska bir yöntemle bu verileri erisilebilir hale getirmeleri yasaktir.

POLITIKANIN UYGULANMASI VE KONTROLÜ

QNB Finansfaktoring, Kanun’un düzenlemelerine uygun sekilde veri isleme faaliyetini gereçeklestirmekte olup, Kisisel Verilerin Korunmasi ve Islenmesi Politikasi’ni kurumsal yönetiminin bir parçasi olarak ele alir. Ayrica, Kanun’a istinaden yayimladigi politika ve prosedürlerin yürürlügünü saglamak için gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri alir.

KVKK kapsamindaki politikalarin içeriginden, güncelliginden ve Sirket içinde uygulanmasindan KVKK Koordinasyon Ekibi sorumludur. KVKK Koordinasyon Ekibi, bu görevlerini yerine getirirken is birimlerinden temsilciler belirler. KVKK Koordinasyon Ekibi ve KVKK birim temsilcilerinin yetki ve sorumluluklari Sirketin Bilgi Güvenligi Komitesi tarafindan belirlenir.