Kısaca Faktoring

QNB Finansbank

Faktoring, firmaların mal ve hizmet satışlarından doğmuş veya doğacak vadeli alacaklarının faktoring şirketi tarafından temlik alınması yoluyla, finansman, garanti ve tahsilat hizmetlerinin sunulduğu finansal bir modeldir.

Finansman

Faktoring şirketine temlik edilen (devredilen) alacak tutarının belli bir oranının vadeden önce ön ödeme olarak satıcı firmaya ödenmesidir.

Garanti

Faktoring sözleşmesi hükümleri çerçevesinde alıcının ödeme güçlüğüne düşmesi durumunda alacağın garanti altına alınmasıdır.

Tahsilat

Alacağın vadesinde takibi, yönetimi, tahsilatının ve ilgili raporlamanın müşteriye sağlanmasıdır.