İHRACAT FAKTORİNGİ NEDİR?

QNB Finansbank

İhracat Faktoring Nedir?

Yabancısı olduğunuz bir ülkede ticaret yapmanızı kolaylaştıracak bir çözüm ortağına ne dersiniz? Alacaklarınızın bir garantisi olmasını istemez misiniz? İhracat faktoringi, yurtdışına yapılan satışlardan doğmuş alacakların garanti altına alınması, tahsilatların takibi ve ihracatçı firmanın ihtiyacı doğrultusunda sunulan finansman hizmetidir. Daha basit anlamıyla ihracat faktoringi, açık hesap vadeli ihracatlara garanti, tahsilat ve istenmesi halinde finansman hizmetlerinin ayrı ayrı veya bir bütün olarak sunulması işlemidir.

İhracat Faktoringi Kapsamında Verilen Hizmetler Nelerdir?

Garanti Hizmeti:

Yurtdışında alıcının talebini değerlendirmeye almadan önce o firma hakkında finansal verilere ulaşarak piyasadaki konum ve itibarı hakkında bilgi edinerek bu pazara risk almadan girebilmeyi gerçekleştirmiş olursunuz.

Alacak Yönetimi ve Tahsilat Hizmeti İle:

Alacak ve tahsilatlarınızı yöneterek zaman ve giderlerden tasarruf etmenizi sağlayarak uluslararası satışlarda büyük alıcı firmalara karşı korunursunuz.

Finansman İmkanı:

Finansman desteği ile mevcut ve yeni pazarda rekabet avantajları yakalayabilirsiniz.

İhracat Faktoringinin İhracatçıya Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

Güvenilir istihbarat bilgileri sayesinde alıcının mali gücü ve piyasadaki kredibilitesi hakkında güncel bilgiye sahip olur.

Yeni pazarlara risksiz girebilme imkanına kavuşur.

Mevcut pazarlarda rekabet gücü artar.

Nakit akışını verimli bir şekilde düzenlerken, daha çok satış yapma olanağını sağlar.

Gayrikabili rücu (geri dönülemez) işlemler çerçevesinde kullanılan finansman firma bilançosuna kredil olarak yansımaz, likit bir bilanço yapısı oluşur.

Alacak ve tahsilat yönetiminden doğan iş yükü ve maliyet azalır.

Büyük ve güçlü alıcılara yaptığı satışlarda insiyatif sahibi ve güçlü olur.

Faktoringin İhracattaki Rolü Nedir?

İhracat faktoringi işlemlerinde satıcı, alıcı, ihracat faktoring şirketi ve ithalat faktoring şirketi (muhabir faktör) olarak dört taraf bulunmaktadır. Satıcı yurtdışında mal satmak istediği alıcılarla ilgili bilgileri ihracat faktoring şirketi ile paylaşarak alıcı için istihbarat talebinde bulunur. İhracat faktoring şirketi yurt dışındaki muhabir faktörlere bilgileri iletir, ve alıcı firmalar için limit talebinde bulunur. Alıcı limiti onaylandığında ihracat faktoring şirketi bunu satıcı firmaya bildirir ve muhabirden aldığı garanti doğrultusunda alıcı firmaların ödememe riskini üstlenir. Satıcı firma ile ihracat faktoring şirketi arasında faktoring sözleşmesi imzalanması ve ihracat faktoring işlemlerini kabul ettiğine dair alıcı teyidinin alınmasını takiben temlik işlemleri başlayabilir. Satıcı firma alıcı firmalara göndereceği mallara istianden kesmiş olduğu faturaları ve ihracatın gerçekleştiğine dair belgeleri temlik bildirim formu ile birlikte ihracat faktoring şirketine temlik eder. Temlik işlemini takiben yapılan kontroller sonrası ihracat faktoring şirketi satıcının talebi doğrultusunda fatura tutarının belirli bir kısmını alacağın döviz cinsinden ön ödeme olarak kullandırabilir. Fatura vadesi geldiğinde alıcı fatura bedelini muhabire faktör hesaplarına öder, muhabir faktör ise hesaplarına ödenen tutarı ihracat faktoring şirketine iletir. İhracat faktoring şirketi tahsilatın gerçekleşmesini takiben, satıcı ile yaptığı anlaşmaya istinaden oluşan komisyon ve masraf tutarlarını düştükten sonra kalan bakiyeyi satıcıya öder.

Gayrikabili rücu işlemlerde; alıcının iflas etmesi, acze düşmesi vb nedenler ile fatura bedelini ödeyememesi ve söz konusu fatura için alıcı tarafından bildirilen bir ihtilaf bulunmaması durumunda, fatura vadesinden sonraki 90. günde, uluslararası faktoring kuralları kapsamında ihracat faktoring şirketi fatura bedelini muhabir faktörden tahsil edip, satıcıya öder.