Faktoringin Avantajları?

QNB Finansbank

Sunduğu ürün ve hizmetleri ile sürdürülebilir, karlı ve kalıcı bir büyüme sağlar.

Vadeli alacaklarınızı nakde dönüştürür.

Satışlarınız kolay ve güvenli hale gelir.

Alacak ve borç kalemlerinin azalması ile satıcının bilançosu daha likit hale gelir, satıcı daha fazla işletme sermayesi yaratır.

Hammaddenin peşin alınması ile oluşacak maliyetlerin azalması sağlanır. Böylece üretim verimliliği ve karlılık artar.

Alıcılara tanınan vade sayesinde, firmaların rekabet gücü artar, pazar payı genişler, kalite standartı yükselir.

Takip ve tahsilat hizmetlerinin faktoring şirketi tarafından yapılması ile zaman ve gider tasarrufu sağlanır.

İstihbarat ve garanti hizmeti sayesinde alıcılarınızın finansal durumları hakkında bilgilendirir, riskli firmalara mal satmaktan kaçınmanızı sağlar.

İhracatçı kendisine sağlanan garanti hizmeti sayesinde yeni dış pazarlara daha az riskle girebilir.

İşletmeler yurtdışı pazarında alıcı riskini faktore devrederek pazarlarını genişletebilirler.

Alıcı ve satıcı arasında oluşabilecek iletişim sorunu ortadan kalkar. Çıkabilecek sorunlar alıcı ve satıcının bulunduğu ülkenin dili ile kendi ülkesindeki faktor tarafından çözüme götürülür