FAKTORİNG NEDİR?

QNB Finansbank

Faktoring Nedir?

Faktoring, faturalı ve çekli mal veya hizmet satışlarında bulunan firmaların bu satışlarından doğan veya doğacak olan vadeli alacakların temlik alınarak satıcı firmaya temelde üç ayrı hizmetin; garanti, alacak yönetimi ve finansman sunulduğu bir finansman yöntemidir. Faktoring işlemi, ticari borçlular, faktoring şirketi, ve mal veya hizmet satışlarında bulunan ticari işletmeler arasında gerçekleştirilmektedir.

Daha basit anlamda faktoring, hızlı finansman işlemlerinizi yerine getirebilmeniz için düzenli nakit akışı sağlayarak işletmenizi başarılı bir biçimde büyütmeniz için fonlama sağlamaktadır. Faktoring ile satışlarınızı nakde dönüştürerek işletmenizin daha sağlıklı büyümesini gerçekleştirebilirsiniz.

Faktoring hizmeti ile esnaf ve KOBİ’ler nakde hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşarak avantaj sağlamaktadır.

Temelde faktoring işlemi,

Bir faktoring işleminde borçlu, satıcı ve faktoring şirketi olmak üzere üç taraf bulunur.

Faturalı alacakların faktoring firmasına aktarılması,

Devredilen alacakların faktoring şirketince takip edilmesi

Devredilen alacakların faktoring şirketince tahsil edilmesi

Hizmete göre alacakların ödenmeme riskinin faktoring şirketince üstlenilmesi

Alacakların kayıtlarının tutulması,

Devredilen alacakların karşılığı olarak bir miktar peşin ödeme esasına dayanmaktadır.

Faktoringin Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

Faktoring hizmeti ile faturalı çekli alacaklarını nakde dönüştüren firmaların alacak takibi, tahsil ve yönetimi faktoring şirketi tarafından üstlenileceğinden zaman ve kaynak tasarrufu sağlamaktadırlar. Bu sayede daha fazla kaynak imkanı ve iş faaliyetlerine daha fazla zaman bulurlar.

Faktoring hizmetlerinden faydalanan orta ölçekli firmalar, dış kaynaklara yönelmeden, vadeli alacaklarını nakde çevirerek fon elde edebilirler. Bu sayede rekabet gücünü ve pazar paylarını attırarak aynı zamanda nakit akışlarının da düzenli ve verimli olmasını sağlamış olurlar.

Özellikle orta ölçekli firmalar, kendinden büyük firmalara açık hesap şeklinde yaptıkları satışlarını faktoring hizmetleriyle kolayca nakde dönüştürebilirler. Tedarikçi firmalardan peşin olarak alım gerçekleştirerek iskonto sağlamış olurlar.

Faktoringin KOBİ’lere Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

Faktoring hizmetleri firmaların nakit ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir sistemdir. Ticari işletmelerin nakit ihtiyaçlarına hızlı çözüm sağlayarak büyümelerine destek olmaktadır. Finans çözümlerinden biri olan faktoring KOBİ, esnaf ve imalatçılar tarafından kullanılmaktadır. Uluslararası veya yurtiçi ticaret gerçekleştiren ve vadeli alacakları bulunan tüm firmalar faktoring hizmetlerinden yararlanabilmektedir. Faktoring hizmetlerinden yararlanan KOBİ’ler rakiplerine karşı avantaj sağlamış olur.

Faktoringle nakit akışı sağlamış olan KOBİ’ler rakip firmalara karşı rekabet gücünü arttırarak avantaj sağlar. Alacak tutarı ve finansal borçları azalır. Bilanço akışkan bir hale gelir. Bu sayede faktoring hizmetlerinden faydalanan KOBİ’ler kredi değerliliğini de arttırır. Uluslararası çalışan KOBİ’lerin muhabir aracılığıyla, alacakları takip edilerek vadede ödeme gerçekleştirilir.

Faktoring İle Neler Kazanırsınız?

Alacakların tahsil edilmeme riskine karşı alacak garantisi sağlarsınız.

Alıcının mali gücü ve kredibilitesi hakkında güncel ve güvenilir istihbarat bilgilerine sahip olarak tahsilat riskinizi azaltıp kaliteli müşteri portföyü elde edersiniz.

Faktoring hizmetleri ile muhasebe yükünü azaltarak düşen idare giderleri ile elde ettiğiniz finansman sayesinde tedarikçilere peşin ödeme yaparak indirim alır ve tasarruf sağlayabilirsiniz.

Temlik yoluyla elde ettiğiniz finansman kaynağı düzenli nakit akışı sağlayarak bilançonuzu likit hale getirebilirsiniz.

Zaman her şeyden önemlidir. Faktoring hizmetleri ile vade beklemeden işlerinizin her zaman yolunda gitmesini sağlayabilirsiniz. Müşteri güvenilirlik araştırması, tahsilat takibi ve kredilerle ilgi tüm prosedürler faktoring şirketi tarafından sağlanır. Zamandan tasarruf ederek geleceğe dönük iş planları yapabilir, rakiplerinize karşı avantaj sağlayabilirsiniz.

Faktoring firmaları, işletmelere finansman sağlayarak onların büyümesine katkı sağlamaktadır. Bu sayede alacak tahsil süreniz düşerek ticari borçlarınızın azalması sağlanır. Daha güçlü bir mali yapıya kavuşan şirketiniz büyür.