FAKTORİNG HİZMETLERİMİZ

QNB Finansbank

Faktoring Hizmetleri

Faktoring hizmetleri, alacak yönetimi, tahsilat ve finansman olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Faktoring şirketi sunduğu bu hizmetler ile ticari alacakların ödenmeme riskini üstlenerek, tahsilat işlemlerini takibe alır ve alacakları vadesinden önce nakde dönüştürür. Bu sayede sağlanan kaynak ile işletmeler düzenli nakit akışına ulaşmış olurlar. Faktoring hizmetlerinden ayrı ayrı yada birlikte faydalanılabilir.

Faktoring hizmetleri: Alacak Yönetimi

Faktoring, alıcı firmaların borcu ödeyememe riskini üstlenerek satıcı firmanın vadeli satışından ortaya çıkan, alacakları garanti altına alır. Böylece faktoring şirketi işletmelerin ticari riskini azaltır.

Tahsilat

Faktoring şirketi, satıcı firmaların alacaklarını üstlenerek, onların sürdürülebilir ve güvenli bir şekilde büyümelerini sağlar. Firmalar bu fonksiyon sayesinde birçok avantaj elde ederler. En önemli kazançlarından biri de zamandır. Zamandan tasarruf eden firmalar daha fazla kaynak imkanı ve iş faaliyetlerine daha fazla ayıracak zaman bulurlar. Tahsilat işlemleri faktoring firması tarafından gerçekleştirilir.

Finansman

Satıcı firmalar devrettikleri vadeli alacaklarının, vadeleri gelmeden önce belli bir yüzdesini ön ödeme olarak kullanabilirler. Bu sayede alacakların nakde dönüşmesi hız kazanarak işletmenin büyümesi için gerekli olan nakit, dış kaynağa gerek olmadan sağlanmış olur. Faktoring hizmetleri işletmelere sermaye sağlayarak onların ticari güçlerini arttırmaktadır.

Kimler Faktoring Hizmetlerinden Yararlanabilir?

Yurtiçinde veya uluslararası faturalı ticaret yapmakta olan tüm firmalar herhangi bir bilanço büyüklüğü veya ciro kriteri olmaksızın faktoring hizmetlerinden faydalanabilmektedirler. İşlerini büyütmek isteyen, bunun için banka kredisi beklemek istemeyen, nakit ihtiyaçları için birçok işletme, faktoring hizmetlerinin bu avantajlarından faydalanabilmektedir.

Faktoring Hizmetlerinin Maliyetleri Nelerdir?

Faktoring hizmetlerinin iki tür maliyeti bulunmaktadır. Bu maliyetler faiz, komisyon ve masraflardır. Faktoringin maliyeti,, devredilen alacakların vadesine ve işlem hacmine göre değişiklik göstermektedir.

Faktoring Hizmetlerinden Faydalanmak Hangi Avantajları Sağlar?

Faturalı ve çekli alacakların vadesinin dolması beklenmeden, nakit ihtiyacını karşılayarak finansman desteği sağlar.

Vade seçeneği ile piyasada rekabet gücünü arttırır.

Bilançonun likitide oranını arttırır.

Büyük ve güçlü firmalara karşı koruma sağlayarak alıcıların ödemelerini kontrol altında tutar.

Nakit akışını düzenleyerek daha akışkan bir finansal yapı sağlanır.

Faktoring Hizmetlerinin Türleri Nelerdir?

Eğer, faktoring hizmetlerinden yararlanmayı düşünüyorsanız hangi faktoring hizmetinin size daha uygun olduğunu öğrenmek için türleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Rücu Hakkı Saklı Faktoring

Risklerin satıcıda kaldığı faktoring türüdür. Faktoring firması sadece tahsilat hizmetlerine aracılık ederler.

Gayri Kabili Rucü Faktoring

Faktoring firması tarafından risklerin üstlenildiği durumdur. Alıcı taraf ödeme yapmazsa risk, alıcı firmaya rucü edilemez. Satıcı firma tahsilatını faktoring firmasından gerçekleştirmektedir.

Tahsilat Yöntemi

Finansman desteği olmadan sadece alıcıdan tahsil edilerek destek verilen sistemdir. Bu tip bir sözleşmede avans gibi ön ödemeler gerçekleştirilmez. Vade gününde alıcıdan tahsil edilerek borcun ödenmesi gerçekleştirilir.

Ödeme Vadesinde Faktoring

Bu faktoring türünde sadece vadesinde temin edilen tutar üzerinden işlem yapılmaktadır. Satıcı alacağını tahsil etmek için vadesinin dolmasını bekleyerek ödemesini alır. Bunun öncesinde satıcı firmaya avans verilmez.

Fatura İskonto Yöntemi

Faktoring firmasının sadece finansman desteği sağladığı modeldir. Alıcının borcunu ödememe riski bu faktoring türünde satıcıya aittir. Burada tahsilat işlemide satıcı tarafından gerçekleştirilmektedir.

Örtülü Faktoring

Bu faktoring türünde alacaklar üzerinde kısmi bir sigorta uygulanmaktadır. Garanti sadece belli bir pay için geçerlidir. Alacakların tamamı için ödeme garantisi olmaz. Sadece sözleşmede geçerli olan pay için ödeme garantisi verilmektedir. Geri kalan tutar için bir garanti bulunmamaktadır.