Faktoring Başvurusu İçin Gerekli Evrak Listesi

 1. Son üç yıl bilanço ve gelir tab. , ara dönem bilanço - detay mizan ve gelir tablosu

 2. Ticaret sicil gazeteleri (Kuruluş, ünvan değişikliği, sermaye artırımı, adres değişikliği vb.)

 3. Anonim şirket ise son hazirun cetveli

 4. İmza sirküleri

 5. Faaliyet belgesi

 6. Vergi levhası

 7. %25 den fazla hisseye sahip şahıs ortakların; kimlik fotokopileri, güncel ikametgah senedi(veya adına düzenlenmiş son 6 aya ait fatura)

 8. %25 den fazla hisseye sahip tüzel kişi ortaklar için 1-9 maddelerinde belirtilen evraklar

 9. Banka, leasing, faktoring limit-risk-teminat- vade bilgiler

 10. Grup firmaları var ise son 3 yıl ve ara dönem konsolide rakamlar( grup içi alış-satış, grup içi borç alacak bakiyesi

 11. Kapasite raporu (varsa)

 12. Teşvik belgesi (varsa)

 13. Yetki belgesi (varsa)

 14. Firma ve ortaklara ait gayrimenkul tapu fotokopileri (varsa)

 15. Taahhüt firmaları için hakediş-harcama tablosu, makina parkı listesi, biten işler-devam eden işler tablosu

NOT : 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8,9 ve 10 no’lu belgeler kredi paketi hazırlanması için zorunlu belgeler olup, öncelikli temini gerekmektedir